Profil časopisu

Časopis ERA21 se od doby svého vzniku v roce 2001 proměnil v jeden z nejrespektovanějších českých odborných časopisů o architektuře, který reflektuje aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Koncept jednotlivých čísel vzniká v úzké spolupráci s interními i externími kurátory – specialisty na danou problematiku – a s redakční radou, v níž se setkávají odborníci z řad praktikujících architektů i teoretiků architektury z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Tematické zaměření jednotlivých vydání umožňuje hluboký vhled do dané problematiky – v ucelené sérii tak vzniká soubor dokumentů trvalejší hodnoty, k nimž se lze opakovaně vracet. ERA21 se tak stává trvalou součástí veřejných i domácích knihoven. Jednotlivé příspěvky v časopise analyzují problémy, hledají historické pozadí, společenské souvislosti, metodiku řešení a nabízejí praktická východiska. Jednak formou textovou, jednak v podobě konkrétních realizací. ERA21 se soustavně snaží o zakotvení odborné diskuze do celosvětových souvislostí, proto v míře jinde nevídané prezentuje českým čtenářům stav architektonického diskurzu ve světě, porovnává jej s domácími výsledky a řešeními obdobných problémů. Typickým rysem redakční práce je aktivní vyhledávání nadějných začínajících autorů a prezentace děl mladých architektů. Jako jediný český časopis se ERA21 systematicky zabývá architektonickou scénou okolních a nám svou historií blízkých zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo…). Kromě informování čtenářů o dění v oblasti architektury klade časopis důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování. Texty jsou v českém jazyce s anglickým resumé. 

 

V tematické části se doplňují různé formáty textů a prezentací od teoretických statí přes publikace výzkumných projektů, prezentace a kritické reflexe architektonických projektů a realizovaných staveb, společenské projekty přímo ovlivňující hmotné prostředí, výsledky architektonických soutěží, diskuze, polemiky, rozhovory, technické přílohy nebo detailní plánové dokumentace. Díky odborným kurátorům, kteří se danému výzkumnému problému věnují dlouhodobě, nabízí ERA21 hluboký vhled do dané problematiky a průzkum tématu z mnoha úhlů pohledu. Z velké části se jedná o původní autorské texty psané na míru časopisu. ERA21 také často přináší překlady textů dosud nepublikovaných v češtině.

 

Časopis ERA21 je určen architektům a projektantům, studentům architektury, teoretikům architektury, historikům umění, pedagogům a vědeckým pracovníkům. Také organizacím jako kulturní instituce (muzea umění, knihovny, galerie), profesní organizace a spolky (komora architektů, komora stavebních inženýrů, obec architektů), vzdělávací instituce (fakulty architektury, stavební fakulty, střední odborné školy stavební), instituce veřejné a státní správy ovlivňujících výrazně podobu veřejného prostoru (magistráty, ministerstva),

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2017 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2017 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.