ERA21 - more on architecture! TOPlistČasopis ERA21
O časopise
Obsah časopisu
Newsletter
Předplatné
Prodejní místa
Inzerce - mediainfo
Kontakty
English Contents
English Mediainfočasopis ERA21 na Facebooku!
                                                   
ERA21 - 5 / 2012 - ČESKÝ URBANISMUS 2.0

editorial Filip Landa 5
aktuality 6
recenze 8
Štýrský Hradec aktuálně! Markus Bogensberger 10
Svatyně Martin Cenkl 12
Město a vize Ivan Gogolák, Lukáš Grasse 14
Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým 18
Belgické zrcadlo Jiří Klokočka 22
Strukturální plán pro krajské město Jiří Janďourek, Zdeňka Němcová Zedníčková a kol. / Technická univerzita v Liberci / 24
Dolní oblast Vítkovic Josef Pleskot / AP ATELIER / 30
Milovice — hledání města Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze 36
Soudobé přístupy k tvorbě územních plánů v ČR Jan Jehlík 40
re:urbanismus Architektonická koncepce města M. Kuzemenský, I. Čapounová, J. Vlach, O. Synek, D. Pavlišta, J. Žid / platforma re: / 43
Červený banán — Die Rote Banane. Předpoklady pro plánování Hans-Michael Földeak 46
Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace Zuzana Hartlová 48
The Why Factory Juráš Lasovský 50
Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec 52
Máme plán. Simulační hra pro přiblížení principů územního plánování Petr Klápště 55
Architekt Daniel Pitín 56
trendy 64
Vliv obvodového pláště na vytváření tepelné pohody Vladimír Jelínek 80
Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví Jitka Hroudová, Jiří Zach 82
Tepelnětechnické vlastnosti oken Josef Chybík 88
Administrativní budova Z2 Rohan v Praze Petr Hrůša / Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno / 94

    zpět ...  xxx
Copyright © 2004 - 2016 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 01.12.2012 Na začátek strany