Marcela Steinbachová; foto: René Volfík.
Marcela Steinbachová; foto: René Volfík.

Společně

Marcela Steinbachová

 

Možná více u našich sousedů za hranicemi nežli u nás je vidět, že někteří lidé již netouží pouze po rodinném domě se zahradou za plotem. Nechtějí se uzavírat jen do svého světa, odděleni ve svém majetku se svými starostmi, ale touží se o věci dělit, sdílet a společně prožívat určité momenty života, přesto s možností zachovat si své soukromí. Chtějí žít ve městě, v centru dění, ale po svém. Minimálně tak šetří ve městě místo a snaží se s architekty co nejvíce vytěžit potenciál dané parcely, aby i v čase bylo možné reagovat na změnu situace. Sami sobě jsme položili řadu otázek, na které bychom rádi znali odpovědi.

Proč by měl člověk bydlet společně s jinými lidmi a aktivně používat vybrané společné prostory?

V čem se liší život ve společné výstavbě od života v klasickém nájemním nebo ve vlastním domě?

Jaká jsou negativa a pozitiva sdílení?

Jaké jsou výhody a úskalí společného plánování?

V čem spočívají nástrahy procesu i stavby?

Jak je možné tento typ výstavby realizovat?

Je či měla by být městem či státem podporována? Co by měly obec či stát požadovat?

Jaké kvality může přinést okolí?

Jaká skrývá nebezpečí?

Je takovýto typ bydlení možno považovat za investici?

Jaké jsou vize a dlouhodobé cíle majitelů?

 

Marcela Steinbachová (*1975, Praha) je architektka, vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FF UK v Praze (1993–1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996–2000), absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998–2003). Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na Univerzitě užitých umění ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku. Stála u zrodu o. s. Kruh (2001), založila architektonické sdružení Skupina (2007) a festival Den architektury. Navrhla například Centrum Franze Kafky v Praze (společně se S. Hollem), expozici Historie dopravy v NTM v Praze (společně s M. Rusinou), rekonstrukci kin Aero a Světozor. Je stálou spolupracovnicí redakce a členkou redakční rady časopisu ERA21.

Odešlete e-mailem zpět »

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2020 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2020 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.