Filip Landa; foto: Zuzana Morávková.
Filip Landa; foto: Zuzana Morávková.

Psaní o architektuře

Filip Landa

Na posledním Otevřeném think tanku architektů (OTTA), organizovaném Českou komorou architektů na téma Architektura a společenské vědy, mimo jiné zaznělo, že jedním z problémů dnešních architektů je nedostatečná znalost teorie a související literatury. Mnohdy jim prý chybí širší společenský základ a schopnost správně užívat jazyk, což nelze neustále omlouvat výlučností architektonické profese.

Otázka jazyka je klíčová. Jako architekti mluvíme s odborníky z jiných profesí o stejných věcech, a přesto si vůbec nerozumíme. Když sociolog řekne slovo „funkce“, myslí tím zcela určitě něco jiného než urbanista vymezující se proti modernistické doktríně. Když architekt řekne slovo „krása“, myslí tím zcela jistě něco jiného než estetiku. Sociologie je velmi rychlý obor, ale hmota je relativně stálá. Větší dům stavíte deset let a mezitím stihnete mít tři děti, třikrát změnit práci nebo bydliště.

Architektura jako normativní obor není popisem minulého nebo současného stavu – sama vytváří budoucnost. Nemusíme chodit k Heideggerovi či Daliboru Veselému, abychom věděli, že architektura se neprezentuje textem a její významy se nevyjadřují pomocí slova. Všem čtenářům doporučuji zhlédnout videokanál What is architecture na Vimeu,1 kde mimo jiných hovoří známý nizozemský architekt Kees Christiaanse o tom, že architektura je přepisem záměru do materiální formy.

Praktikujícímu architektovi při snaze uchopit komplexitu svého oboru nezbývá kapacita naučit se dobře psát nebo si dát na textech alespoň záležet. Vše podstatné sděluje skrze samotný návrh. Naopak humanitní obory daleko lépe učí literárnímu projevu. Přesto se domnívám, že základním předpokladem například k výkonu redakční práce v našem časopise je architektonické vzdělání. Jak ale chtít po architektech kvalitní texty, když většině dnešních studentů dělá problém dát dohromady smysluplnou autorskou zprávu? V absolventských pracích na vysoké škole se běžně setkávám s neschopností formulovat vlastní myšlenku anebo s pojmy jako „archytektura“, „materyál“, „gotyka“ či „válenná klemba“ (ne, to skutečně není vtip, to je reálná zkušenost).

V kontextu výše uvedeného se zvolené téma kritiky architektury jeví přinejmenším jako odvážné. Nechci paušalizovat, jistě existuje řada lidí schopných napsat dobré texty o architektuře. Proč ale nejsou více slyšet ve veřejném prostoru? V masových médiích je trochu slyšet Adama Gebriana, Zdeňka Lukeše, občas Davida Vávru. Jenže to je dost málo. Kam se poděli všichni studovaní kunsthistorici a teoretici, kteří se na škole učili o architektuře psát?

Otázkou je, jestli absenci debaty o architektuře v médiích zapříčinil nedostatek lidí schopných architekturu prezentovat, nebo zánik platformy, kde by tito lidé dostávali prostor. V poslední době se sice objevila početná skupina různých rubrik o bydlení nebo „lifestylových“ či „realitních“ magazínů, v nichž se ale o architektuře de facto nic nedozvíte.

Obecné klišé zní, že architekti nečtou a jen si prohlížejí obrázky. Pokud jste architekt nebo architektka a dočetli jste tento text až sem, možná to nebude tak hrozné. Tímto bych rád uvedl novou minirubriku klasického sloupku, komentáře k aktuálnímu dění v oboru. Náznakem podobné rubriky byly již texty zveřejněné v minulých dvou číslech, komentující situaci v Praze po odvolání ředitele IPR Petra Hlaváčka. Stručnými sloupky bychom chtěli pravidelně reagovat na palčivé problémy, krátkodobá i dlouhodobá témata, která v současnosti rezonují architekturou a souvisejícími obory. Příštím „sloupkařem“ můžete být i vy. Stačí nám zaslat smysluplný a úderný text o rozsahu přibližně 3 500 znaků.

 

1 www.vimeo.com/whatisarchitecture, vyhledáno 14. 2. 2017.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.