Vendula Hnídková; foto: archiv autorky.
Vendula Hnídková; foto: archiv autorky.

ERA21 #02/2018 Politika bydlení

Vendula Hnídková

Bydlíte na venkově, nebo ve městě? V nájmu, nebo ve vlastním? V bytě, nebo v rodinném domě? A jaká kritéria definovala volbu vašeho bydlení? Cena, místo, dostupnost práce, školy, nebo lesa? Anebo spíše výše úrokových sazeb hypoték, rostoucí ceny ve vybraných lokalitách? Nebo kdysi míra konformity s režimem, která vám zajistila místo v pořadníku na byt nebo dům v pohraničí? Konkrétní podoba bydlení není nutně pouhou projekcí individuálních tužeb, ale v každé době také důsledkem rozhodnutí politické reprezentace. Anebo absence příslušných rozhodnutí.
Aktuální krize na trhu s bydlením, kdy zejména ve velkých městech není nabídka nemovitostí zdaleka schopna saturovat existující poptávku, způsobuje, že se část obyvatel ocitá v pasti svých ekonomických možností. Výstavba je dramaticky zpomalena délkou legislativních procesů, navíc zde figurují novodobé fenomény jako Airbnb, což situaci dále komplikuje a ve výsledku zvedá ceny nemovitostí. Zákon o sociálním bydlení dosud nebyl přijat, a tak se ne nepodstatná část společnosti ocitá v existenční nouzi podmíněné platnou legislativou. Současná podoba bydlení si proto žádá pečlivě strukturovanou diagnózu a zejména prozíravá politická rozhodnutí.

 

Vendula Hnídková (*1978, Praha) je historička architektury, zaměřuje se na architekturu a design 19.–21. století. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně a doktorské studium teorie a dějin designu a intermédií na UMPRUM v Praze. Od roku 2005 působí na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je dlouholetou členkou redakční rady časopisu ERA21 a autorkou publikací Pavel Janák. Obrys doby (Arbor vitae, Praha, 2009), Národní styl. Kultura a politika (UMPRUM, Praha, 2013), aktuálně vydává knihu Moskva 1937 – architektura a propaganda v západní perspektivě (Prostor – architektura, interiér, design, Praha 2018). V letech 2018–2020 se bude díky stipendijnímu programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship věnovat problematice zahradních měst na univerzitě v Birminghamu.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.