Michaela Janečková; foto: Vasil Artamonov.
Michaela Janečková; foto: Vasil Artamonov.

Reprezentace moci

Michaela Janečková

Kdykoli se mluví či píše o moci, nesmí u toho chybět Michel Foucault, v českém prostředí pak také „moc bezmocných“. Nejen díky klasikům žánru tedy tušíme, že moc je neviditelně rozprostřena všude a všichni na ní participujeme. Státní aparát, jehož nezanedbatelnou hybnou silou jsou jeho vlastní „zelináři“, je sice naším foucaultovským „pastýřem“, ale v demokratickém systému je výkon státní moci legitimizován společenským konsenzem. Konsenzus sice obrušuje hrany extremistických názorů, ale zahrnuje je do produkce diskurzu (když už jsme u toho Foucaulta) – tedy způsobu, jakým o věcech mluvíme. Zda pro nás slova jako komunista, kapitalista, aktivista, technokrat, manažer, developer, památkář, praxe, teorie, osobní vlastnictví, financializace, výkon a mnoho jiných nesou pozitivní, či negativní význam, vypovídá nejen o hodnotách nás samých, ale především o hodnotách společnosti, ve které žijeme a jejíž diskurz přejímáme.

Především na základě hodnot, které diskurz zrcadlí, určujeme, co je normální, přirozené či užitečné, a to nejen v každodenních situacích, ale také v profesním životě, v architektuře. Nemá tedy nakonec největší moc ten, kdo je schopen nepozorovaně přesvědčit většinu o normalitě, přirozenosti, užitečnosti svého projektu – ať už politického, sociálního, či architektonického – a naroubovat své myšlenky na peň veřejného či odborného mínění, kde budou dále bujet, kvést a vydávat své plody? Volání po kritickém čtení, kritické teorii či kritické praxi mohou znít přeintelektualizovaně a vágně, ale vlastně se snaží jen říct, že bychom měli hlouběji zkoumat příčiny svého jednání, ve kterém se odrážejí jako v zrcadle skryté nitky moci. Když je postřehneme, můžeme se sami zaleknout, čehože nástrojem jsme se při dobrých úmyslech stali, nijak si vědomi své role zelináře – tedy toho, kdo na moci participuje.

 

Michaela Janečková (*1982, Frýdek-Místek) vystudovala architekturu na FA ČVUT v Praze a obor teorie a dějiny umění na pražské UMPRUM. V minulých letech se věnovala průzkumu sídlišť v rámci projektu Paneláci, v současnosti je členkou týmu projektu Architektura a politika probíhajícího na UMPRUM. Na mezinárodní vysoké škole ARCHIP donedávna vyučovala předměty zaměřené na současnou architekturu a teorii, na Karlově univerzitě přednáší o české architektuře také zahraničním studentům.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.