Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák.
Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák.

Krajiny logistiky

Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák

Za poslední čtyři roky se u nás celková plocha skladů zdvojnásobila. Česko má strategickou polohu v těsné blízkosti jednoho z nejbohatších regionů, nabízí však levnější pozemky, nižší stavební náklady, dostupnou, ale méně sociálně chráněnou pracovní sílu, stabilní, ale slabé regulační nástroje – ideální podmínky pro vznik dalších a dalších logistických center. Kromě už ustáleného spojení Česko – montovna Evropy můžeme mluvit o naší zemi také jako o jejím pomyslném překladišti.

Logistické parky, areály obrovských hal, které každý z nás mimoděk vídá cestou k jiným cílům a často míjí bez většího zájmu, nejsou ničím jiným než odrazem současné ekonomiky a kultury. Jako takové nemohou být jednoduše odsouzeny ani „vyřešeny“. Na následujících stránkách se pokoušíme zachytit kontext tohoto fenoménu, který tak radikálně proměňuje současnou krajinu. Věříme, že architektura jako disciplína, která skládá sklady dohromady, je rovněž může podrobit kritickému rozkladu. Na jedné straně logistiku v prostoru reprezentují banální materialita, forma a přízemnost stavebních a plánovacích procesů, na straně druhé abstraktní planetární řetězce, technologické utopie a robotizace. Obě roviny jsme se snažili v rámci tohoto čísla přiblížit, a poskytnout tak čtenářům poměrně kritickou skicu obrazu krajin logistiky.

Pojmenování tohoto čísla vychází z názvu výstavy, která proběhla minulý rok v pražské Galerii VI PER. V návaznosti na ni jsme připravili česko-anglickou publikaci Ocelová města: architektura logistiky ve střední a východní Evropě, která vyjde letos v březnu. Kromě nás do ní přispěla řada českých i světových autorů, a to nejen architektů.

 

Kateřina Frejlachová (*1986, Třebíč), Miroslav Pazdera (*1989, Praha), Tadeáš Říha (*1988, Praha) a Martin Špičák (*1989, Český Krumlov) jsou architekti se zkušenostmi z Česka i zahraničí, kurátoři výstavy Krajiny logistiky (Galerie VI PER, 13. 2. – 6. 4. 2019) a editoři knihy Ocelová města: architektura logistiky ve střední a východní Evropě / Steel Cities: The Architecture of Logistics in Central and Eastern Europe (Galerie VI PER a Park Books, 2020), která zkoumá dopad „ocelových měst“ na krajinu a společnost a z různých pohledů odkrývá architektonické, legislativní, ekonomické, sociální a ekologické souvislosti systému logistiky.

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.