Ondřej Teplý
Ondřej Teplý

Chcete mě?

Ondřej Teplý

Jsou k ničemu, jsou jako stará zvířata čekající v útulku na nové pány nebo na smrt. Jsou staré, přežily své majitele a ti noví o ně nemají zájem – někteří je odepsali nebo je chtějí nahradit něčím „krásnějším“. I ony, právě tak jako stará zvířata, v sobě nesou osudy lidí, stopy minulých životů. A stále ještě mohou být užitečné. Jen zde není žádný televizní pořad Chcete mě? nabízející mazlíčky: „Podívejte se na její upřímnou fasádu, už něco zažila, je to věrná kopie vídeňské secese. Může ještě dobře posloužit dalších 80 či 150 let. Je vnímavá, adaptabilní a novému majiteli dokáže přinést radost a prestiž. Není nutně náročná, může se postupně rozkoukat v novém světě a pak opět zazářit…“ 
Řeč je o starých stavbách, které ztratily své využití. Kolemjdoucí je mnohdy vnímají už jen jako kulisy, developeři jako překážku ve své vizi, zástupci měst jako problém, který nemá rychlé řešení. 
Některé opuštěné budovy a průmyslové areály byly hybnou silou rozvoje měst, početné generace rodin s nimi provázaly své osudy. Mnohé jsou architektonicky výrazné nebo významně zasahují do městské struktury, jejíž nedílnou součástí se staly. Dalo by se říci, že dávají městu jeho jedinečnou, neopakovatelnou tvář. Některé jsou svým měřítkem či specifickou konstrukcí determinující a málokdo si umí ihned představit jejich smysluplné využití. Spousta z nich už zanikla a místa po nich vyplňují tuctové developerské projekty. 
Jedinečnost takových staveb je však devízou a potenciálem, jehož využití se nakonec může stát přínosem nejen pro nové majitele či uživatele, ale i pro město, které tak neztratí svou tvář. Téma konverzí je otázkou, na kterou nemusí být pouze jedna odpověď. A odpovědí nemusí být jen krásná architektura, ale živý proces hledání nového využití.

 

Ondřej Teplý (*1975, Pardubice) vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Po krátké praxi založil společnost C2XO, která se změnila ve společnost MIXAGE, v níž se díky spolupráci s grafikem Josefem Čevorou prolíná architektura s grafikou. Stál u zrodu spolku OFFCITY, jenž se snaží o kultivaci veřejného prostoru v Pardubicích. Angažoval se v iniciativě Mlýny městu, která otevřela diskuzi nad budoucím využitím památkově chráněné budovy Automatických mlýnů v Pardubicích – významného díla Josefa Gočára. Spolupracuje také s platformou Architekti ve škole. Od roku 2015 působí v redakční radě časopisu ERA21. www.mixage.cz

 

Téma: Architektonické konverze

Slovo šéfredaktora Filipa Landy

Konverze či adaptace – zkrátka změna užívání staveb – je téměř vždy ekologičtější alternativou bourání starého a budování nového. Možná že veškeré vystavěné prostředí lze nějakým způsobem změnit v obsahu při zachování autenticity formy. To však často vyžaduje odvahu, promyšlenou vizi a po všech stránkách kvalitní projekt. Příklady publikované v tomto čísle našeho časopisu dokazují, že to jde!

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.