Irena Hradecká; foto: Tomáš Vodňanský.
Irena Hradecká; foto: Tomáš Vodňanský.

Architektura zdraví. Editorial ERA21 #01/2021

Irena Hradecká

Od první třetiny 20. století nebyl vztah mezi architekturou a zdravím dotazován častěji než v posledním roce. Řada architektů a teoretiků reagovala na pandemický šok přednesením nejrůznějších úvah, jak tato zkušenost ovlivní podobu měst nebo dispozic interiérů, jaká témata se v navrhování dostanou do popředí a kterým je naopak odzvoněno. Hojně diskutovanou se pochopitelně stala otázka velkoprostorových kanceláří (nenáviděných i bez pandemie), méně se již mluvilo a psalo o klíčových stavbách – nemocnicích. 
Na mnoha případech se ukázalo, že je výrazně efektivnější vybudovat oddělení pro pacienty s onemocněním covid-19 takřka na zelené louce než se snažit těmto náhlým a specifickým potřebám přizpůsobit infrastrukturu stávajících zdravotnických zařízení. Proč? První odpověď je ta, že ve světě, v němž se díky antibiotikům, očkování a mnoha dalším prostředkům lékařské péče posunul význam „předčasného úmrtí“ asi o třicet let, se s jakýmkoli eruptivním nárůstem nemocných přestalo počítat. Nemocnice jsou kapacitně koncipovány v limitech plného využití podle dlouhodobých statistik, čemuž lze sotva co vytknout. Druhá odpověď už vůči architektům tak příznivá není: drtivá většina staveb pro zdravotnictví postrádá jakoukoli flexibilitu, což byl problém silně patrný již dlouho před pandemií.
Cílem tohoto čísla rozhodně není predikovat ani předestírat zaručené návody. Je spíš širokoúhlým pohledem na hledání dialogu mezi architekturou a člověkem ztrácejícím své elementární tělesné bezpečí i zkoumáním architektonického narativu nemoci v průběhu nedávné historie. Sotva se dá dnes vyhovět Vitruviovu naléhání, aby měl každý architekt medicínské vzdělání. Ale do jisté míry ho může zastoupit odpovědnost a rozvaha plynoucí ze základní společné zásady: Primum non nocere!

 

Irena Hradecká (*1978, Plzeň) je architektka a členka redakční rady časopisu ERA21, zabývá se teorií architektury a produkčním designem. Vystudovala VŠUP v Praze (2009), nyní je doktorandkou na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze, kde rovněž vyučuje předmět Teorie designu pro zahraniční studenty. Ve své výzkumné práci se věnuje tématu komfortu v architektuře a designu. Pracovala v Atelieru 1:1 Josefa Smutného a P.H.A., od roku 2006 projektuje samostatně. Je editorkou knih Neobyčejnost přirozenosti. Dům – krajina – lidé – Sluňákov 1992–2012 (Univerzita Palackého v Olomouci, 2012), November Talks – Connections (FA ČVUT v Praze, 2018), Lávky (FA ČVUT v Praze, 2018) a Útulny 1:1 (FA ČVUT v Praze, 2020). 

 

Téma - ARCHITEKTURA ZDRAVÍ

Slovo šéfredaktora Filipa Landy

 

Tváří v tvář statistikám o počtech nakažených a zemřelých je v architektonickém časopise nabíledni podívat se na prostředí, v němž jsme diagnostikováni, léčíme se nebo umíráme. O tom, že prostředí má významný vliv na psychiku pacientů či klientů, se nemusíme přesvědčovat, dokládají to též mnohé studie. Téma je natolik závažné, že jsme se ho poprvé v historii časopisu rozhodli rozdělit do dvou čísel. První díl je více zaměřen přímo na zdravotnická zařízení, zatímco pokračování vyjde pod názvem Architektura péče a bude se zabývat spíše zařízeními se sociálními službami.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.