Konference pro osvětlení LUMEN V4 2018
Konference pro osvětlení LUMEN V4 2018

Konference pro osvětlení LUMEN V4 2018

Srdečně vás zveme na konferenci, kterou připravily Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. V pořadí již 7. konference LUMEN V4 2018, která se uskuteční ve dnech 18.–20. září 2018 v prostorách Grand Hotelu v Třebíči, navazuje na loňský ročník pořádaný Polskou společností pro osvětlování.

 

Jedná se o konferenci týkající se problematiky světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference je určena pro projektanty, vědecké a akademické pracovníky, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, prodejce, investory, provozovatele a správce osvětlení, stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.
Kromě odborných přednášek, rozdělených do tří konferenčních dní, je zařazen také kulturní program ve formě uvítacího večírku, společného výletu a společenského večera. Konference se tak může zúčastnit prakticky každý zájemce o informace z oboru, přednášející, který chce prezentovat výsledky své práce, anebo vystavovatelé prezentující své výrobky či služby. Účastníkem může být samozřejmě i libovolná doprovázející osoba, jedinou podmínkou je však registrace účastníka a úhrada příslušného konferenčního poplatku. Registrace probíhá do 3. září na stránkách konference.

 

Přehled témat konference

 • Denní osvětlení
 • Regulace a řízení moderních světelných zdrojů v interiérech
 • LED a vnitřní osvětlení
 • Energetické audity a úspory osvětlovacích systémů v budovách
 • Osvětlování venkovních prostorů
 • Pohled na venkovní osvětlení (využití LED)
 • Rušivé světlo
 • Problematika poměru jasů na komunikacích
 • Nové světelné zdroje pro veřejné osvětlení
 • Osvětlení nebezpečných úseků komunikací
 • Hygiena – legislativa
 • Vliv osvětlovacích soustav na energetiku
 • Netradiční způsob dodávky energie
 • Kolorimetrie
 • Měření a simulace světelných veličin

www.lumenv4.eu

 

Odešlete e-mailem zpět »

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2019 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2019 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.