Profil časopisu

Časopis ERA21 je jedním z nejvýraznějších a nejrespektovanějších českých odborných časopisů o architektuře, jenž reflektuje aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Jeho charakteristickým rysem je tematické zaměření jednotlivých čísel, které vznikají v úzké spolupráci s interními i externími kurátory a s redakční radou, v níž se setkávají odborníci z řad praktikujících architektů i teoretiků architektury z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Díky tomu ERA21 přináší hluboký vhled do dané problematiky; v ucelené sérii tak vzniká soubor dokumentů trvalejší hodnoty, k nimž se lze opakovaně vracet. Kromě informování čtenářů o dění v oblasti architektury klade časopis důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování.

ERA21 se soustavně snaží o zakotvení odborné diskuze do celosvětových souvislostí; v míře jinde nevídané prezentuje českým čtenářům stav architektonického diskursu ve světě a porovnává jej s domácími výsledky a řešeními obdobných problémů. Jako jediný český časopis se ERA21 systematicky zabývá architektonickou scénou okolních a svou historií nám blízkých zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo a dalších).

V tematické části se doplňují různé formáty textů a prezentací, které analyzují problémy, hledají historické pozadí, společenské souvislosti, metodiku řešení a nabízejí praktická východiska – jednak formou textovou, jednak v podobě konkrétních realizací. Převážně se jedná o původní autorské texty psané na míru časopisu, případně o překlady textů dosud nepublikovaných v češtině. V druhé části časopisu jsou publikovány články technického charakteru a informace o produktech na trhu.

ERA21 poskytuje prostor také pro prezentaci významných oborových akcí, pravidelně podporuje řadu kulturních a vzdělávacích projektů či subjektů formou mediálního partnerství; dlouhodobě spolupracuje například s Galerií Jaroslava Fragnera, občanským sdružením Kruh, Galerií architektury Brno, sdružením PRAHA / Fórum pro architekturu a média, s Designblokem, s Českou a Slovenskou komorou architektů. Časopis udržuje exkluzivní mediální partnerství s Českou cenou za architekturu i s cenou za architekturu na Slovensku CE.ZA.AR. O stabilitě média svědčí také dlouhodobá grantová podpora Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadace české architektury a Statutárního města Brna.

Časopis ERA21 je určen architektům, studentům architektury, projektantům, teoretikům architektury, historikům umění, pedagogům a vědeckým pracovníkům. Také kulturním (knihovny, muzea, galerie) a vzdělávacím institucím (fakulty architektury, stavební fakulty, střední odborné školy stavební), profesním organizacím a spolkům (komora architektů), institucím veřejné a státní správy ovlivňujících podobu veřejného prostoru (magistráty, ministerstva) i komerčním subjektům. A rovněž příznivcům soudobé kvalitní architektury z řad laiků. Časopis je propagován v rámci doprovodných programů (diskuzní večery, přednášky, komentované procházky v rámci Dne architektury), skrze mediální partnerství na jednotlivých akcích, prostřednictvím elektronických newslettrů pro abonenty i sociálních sítí (Facebook) a na stránkách dalších informačních oborových webových portálů. ERA21 je také pravidelným účastníkem festivalů a veletrhů (Stavební veletrhy Brno, FOR ARCH, Designblok, AMPER, Aquatherm, ISH Frankfurt, Light + Building, Made Expo Milán, Bau Mnichov a dalších). Koncem roku 2016 ERA21 odkoupila databázi časopisu Architekt.

 

Historie časopisu

Časopis ERA21 vznikl v roce 2001 a jeho původním záměrem bylo věnovat se tématům jako udržitelná architektura, alternativní zdroje energie apod. (odtud také původní podtitul Ekologie – Realizace – Architektura pro 21. století). První šéfredaktorku časopisu Helenu Šnajdarovou, která se rozhodla věnovat mateřským povinnostem, již v roce 2002 vystřídal historik a teoretik architektury Rostislav Koryčánek, za jehož působení se nové periodikum stalo všeobecně uznávaným médiem s celorepublikovým dosahem. Tematické směřování jednotlivých čísel se ještě více prohloubilo s nástupem v té době neznámého architekta Osamu Okamury na pozici šéfredaktora (2005) a tato koncepce je pro časopis charakteristická dosud. S Osamu Okamurou se ERA21 stala aktivnější v celém středoevropském prostoru a ještě více se zaměřila na hledání souvislostí napříč obory. V roce 2013 začal Osamu Okamura spolupracovat s reSITE a odborného vedení jednotlivých čísel se externě ujali Marcela Steinbachová a Filip Landa. Redakční tým doplnila Zuzana Morávková, která byla v lednu 2015 jmenována šéfredaktorkou, aby navázala na silné stránky časopisu a posílila jeho pozici na špičce českého trhu. V roce 2017 převzal vedení časopisu Filip Landa.

 

Lidé v redakci (chronologicky)

Helena Šnajdarová, Rostislav Koryčánek, Tomáš Prokůpek, Zuzana Morávková, Osamu Okamura, Marek Kuchta, Jakub Kopec, Petra Hlaváčková, Hana Lesáková, Filip Landa

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2020 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2020 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.