Rostislav Koryčánek; foto: archiv Moravské galerie v Brně.
Rostislav Koryčánek; foto: archiv Moravské galerie v Brně.

Rozvaha o vážnosti cen

Rostislav Koryčánek

Česká komora architektů bude v listopadu letošního roku1 potřetí udílet Českou cenu za architekturu a už její první dva ročníky našly velmi slušnou odezvu v českých médiích, kde se zajímavá architektura zabydlela jako součást široce vnímaného tématu bydlení a životního stylu. ČKA vytvořila vlastní představu o fungující architektonické ceně poté, co námluvy s mnohem déle fungující Grand Prix Obce architektů nedopadly podle představ obou stran. Pozůstatkem společné snahy o ocenění a propagaci příkladů kvalitní architektury je pozměněný název, který nyní zní Grand Prix architektů s podtitulem Národní cena za architekturu. Grand Prix bude letos oceňovat pozoruhodné architektonické realizace už po dvacáté páté a i ona verdikt mezinárodní poroty představí letos na podzim.2
Názvy obou soutěžních podniků evokují vážnost a je na místě se ptát, která z udělovaných cen je opravdu váženější. Zvláště pak, když se ze souběhu posledních dvou ročníků ukázalo, že řada nejlépe hodnocených realizací se objevuje v galeriích obou soutěžních akcí. Na mysl se může drát otázka, zda to není vypočítavost přihlašujících se architektů, že obesílají obě soutěže s tím, že se jim tak zvyšuje šance na získání ceny, kterou se potom můžou chlubit před veřejností a klienty. Na druhou stranu je z pohledu do historie obou soutěží také zřejmé, že kvalitních realizací se staví každý rok víc a víc, ale jejich počet není neomezený, a je tudíž pochopitelné, že se vlastně dělá inventura dvakrát ve stejném obchodě jen s jinou inventarizační komisí. A je zároveň potěšující, že při nahlédnutí této produkce zvnějšku, což zastupují v obou případech mezinárodně koncipované poroty, se výsledek shoduje s tím, jak se na současnou českou architekturu díváme my sami. Povzbudivým (nikoli chlácholivým) zjištěním by mohlo být to, že minimálně finalisté snesou srovnání s tím, co je za kvalitní pokládáno i v rámci evropského měřítka.
V tomto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že dvě architektonické soutěže se zbytečně dublují. Podle mého mínění to tak není, a to z toho důvodu, že když se podíváme na obě akce prizmatem preambulí jejich soutěžních podmínek, hlavním cílem by nemělo být uspokojit ambice a ješitnost oceněných architektů, ale popularizovat disciplínu architektury jako nástroj, s jehož pomocí je možné řešit nejen funkční a inspirativní bydlení, ale zaobírat se také veřejným prostorem nebo celým městem. Přimět k něčemu takovému ty, kteří za chod věcí veřejných odpovídají, je mnohem jednodušší v případě, kdy se téma architektury stává přirozenou součástí mediálního prostoru stejně jako běžné debaty příjemné společnosti v hospodě. V tomto ohledu tahá Česká cena za architekturu za delší konec. Práce na ceně v daném ročníku nekončí předáním cen, tímto okamžikem naopak začíná mnohem úmornější fáze práce s médii či veřejným prostorem v nejširším slova smyslu.
Buďme proto rádi, že v Česku fungují dvě architektonické soutěže a že každá z nich má očividně snahu stát se tou nejváženější. Neboť konkurence zvyšuje úsilí a toho je potřeba, aby slovo architektura mohlo být používáno i v pozitivním smyslu slova mezi řediteli nemocnic, kvestory univerzit, vedoucími investičních odborů magistrátů a krajských úřadů nebo mezi náměstky ministerstev. Už Tomáš Garrigue Masaryk, když jako profesor Karlovy univerzity prosazoval na konci 19. století vznik druhé české univerzity v Brně, argumentoval tím, že pokud má být v českých zemích jedna skvělá univerzita, musejí být dvě.

 

1 Slavnostní galavečer 3. ročníku České ceny za architekturu 2018 se uskuteční v pondělí 19. listopadu od 19.30 hodin v pražském Foru Karlín. www.ceskacenazaarchitekturu.cz

2 Slavnostní udílení cen jubilejního XXV. ročníku Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu proběhne 1. října ve Španělském sále Pražského hradu. www.obecarchitektu.cz

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.