Mary McLeod.
Mary McLeod.
Joan Ockman.
Joan Ockman.
Joan Ockman je autorkou řady významných publikací; cenami ověnčená antologie Architecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology vyšla poprvé již v roce 1993 v nakladatelstvích Columbia Book of Architecture a Rizzoli.
Joan Ockman je autorkou řady významných publikací; cenami ověnčená antologie Architecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology vyšla poprvé již v roce 1993 v nakladatelstvích Columbia Book of Architecture a Rizzoli.
Joan Ockman přednesla 14. května 2019 v pražské galerii VI PER příspěvek pod názvem Zde je Architektura! Funkce reprezentace a reprezentace funkce v díle a myšlenkách A. Loose, H. Greenougha a L. Sullivana; foto: Irena Lehkoživová.
Joan Ockman přednesla 14. května 2019 v pražské galerii VI PER příspěvek pod názvem Zde je Architektura! Funkce reprezentace a reprezentace funkce v díle a myšlenkách A. Loose, H. Greenougha a L. Sullivana; foto: Irena Lehkoživová.

The Power of Theory

Joan Ockman and Mary McLeod Interviewed by Michaela Janečková and Rostislav Švácha

For most Czech architects, theory of architecture is invisible. It’s not taught in schools, and maybe that’s one of the reasons it often gets mistaken for history. In the US, where Joan Ockman and Mary McLeod come from and teach, theory has gained a firm position within the university curriculum since the 1960s. It also became part of the work of renowned architects; for example Peter Eisenman – to name but one – whose reputation was not only due to the buildings he designed but also to his inspiring theoretical texts. Ockman and McLeod were asked about the relationship between architectural theory and practice, and thinking about this relationship in the last fifty years, by Michaela Janečková and Rostislav Švácha – the man who stresses he’s not a theorist but an architecture historian.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.