1 Architecture Machine Group: URBAN5, 1967; repro: Felix Haas: Architektura 20. století. SPN, Praha, 1978, s. 554.
1 Architecture Machine Group: URBAN5, 1967; repro: Felix Haas: Architektura 20. století. SPN, Praha, 1978, s. 554.
2a, b Bernard Cache: online rozhraní k modifikaci parametrických objektů, tzv. objectiles, 1995; repro: ACSA 101: New Constellations, New Ecologies. ACSA Press, 2013, s. 402.
2a, b Bernard Cache: online rozhraní k modifikaci parametrických objektů, tzv. objectiles, 1995; repro: ACSA 101: New Constellations, New Ecologies. ACSA Press, 2013, s. 402.
3a, b New-Territories: detaily roboticky vyrobených struktur k projektu SYS-mic, 2019; viz také s. 29; zdroj: archiv New-Territories.
3a, b New-Territories: detaily roboticky vyrobených struktur k projektu SYS-mic, 2019; viz také s. 29; zdroj: archiv New-Territories.

Both Directions Simultaneously

Jakub Kopec

There is a critical perspective in architectural design facing forward and backward. The attribute “post-digital” refers to such a reflection in a situation where computational tools have become an integral part of design, realization and use.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.