Budova dnešní Jihočeské vědecké knihovny, před rokem 1990 sídlo Muzea dělnického revolučního hnutí, je součástí ucelené kompozice staveb, kde významnou roli hrála terasa památníku obětem fašismu; foto: BoysPlayNice.
Budova dnešní Jihočeské vědecké knihovny, před rokem 1990 sídlo Muzea dělnického revolučního hnutí, je součástí ucelené kompozice staveb, kde významnou roli hrála terasa památníku obětem fašismu; foto: BoysPlayNice.
V důsledku provozních požadavků zadání bylo nutné celý prostor nově formulovat a vzhledem k absenci původní vazby mezi knihovnou a kulturním domem je hlavní vstup přístavby orientován kolmo k Lidické třídě; foto: BoysPlayNice.
V důsledku provozních požadavků zadání bylo nutné celý prostor nově formulovat a vzhledem k absenci původní vazby mezi knihovnou a kulturním domem je hlavní vstup přístavby orientován kolmo k Lidické třídě; foto: BoysPlayNice.
Původní budova muzea s výtvarně řešeným keramickým obkladem byla postavena v letech 1971–1975 podle projektu autorského kolektivu Jana Maláta ve stylu tzv. skulpturalismu, kladoucího důraz na plasticitu tvarosloví; foto: BoysPlayNice.
Původní budova muzea s výtvarně řešeným keramickým obkladem byla postavena v letech 1971–1975 podle projektu autorského kolektivu Jana Maláta ve stylu tzv. skulpturalismu, kladoucího důraz na plasticitu tvarosloví; foto: BoysPlayNice.
Nové těleso dostavby svou lapidární formou původní budově nekonkuruje, naopak posiluje koncept co největšího otevření knihovny do okolní zeleně; foto: BoysPlayNice.
Nové těleso dostavby svou lapidární formou původní budově nekonkuruje, naopak posiluje koncept co největšího otevření knihovny do okolní zeleně; foto: BoysPlayNice.
Předprostor původní budovy tvořila dlážděná terasa s památníkem obětem fašismu od Jarmily Malátové a tzv. balvanem, dovezeným sem v roce 1974 při výstavbě muzea z Novohradských hor; foto: BoysPlayNice.
Předprostor původní budovy tvořila dlážděná terasa s památníkem obětem fašismu od Jarmily Malátové a tzv. balvanem, dovezeným sem v roce 1974 při výstavbě muzea z Novohradských hor; foto: BoysPlayNice.
Rozpadající se památník bylo nutné odstranit a více než stotunový valoun přesunout na nové místo; realizace dostavby knihovny vzešla z vítězného návrhu architektonické soutěže pořádané na přelomu let 2016/2017; foto: BoysPlayNice
Rozpadající se památník bylo nutné odstranit a více než stotunový valoun přesunout na nové místo; realizace dostavby knihovny vzešla z vítězného návrhu architektonické soutěže pořádané na přelomu let 2016/2017; foto: BoysPlayNice
Projekt využívá aktivace betonového jádra, kdy hmota betonu funguje k akumulaci chladu, respektive tepla; díky využití nízkých teplotních spádů je systém provozně úsporný a šetrný k životnímu prostředí; foto: BoysPlayNice.
Projekt využívá aktivace betonového jádra, kdy hmota betonu funguje k akumulaci chladu, respektive tepla; díky využití nízkých teplotních spádů je systém provozně úsporný a šetrný k životnímu prostředí; foto: BoysPlayNice.
Tepelným ziskům v letním období zabraňuje zelená střecha, izolační trojsklo fasády s protisluneční ochranou a skleněné lamely s potiskem, které jsou motoricky ovládány a plní funkci slunolamu; foto: BoysPlayNice.
Tepelným ziskům v letním období zabraňuje zelená střecha, izolační trojsklo fasády s protisluneční ochranou a skleněné lamely s potiskem, které jsou motoricky ovládány a plní funkci slunolamu; foto: BoysPlayNice.
Vnitřní prostor hluboké dispozice stavby je prosvětlen čtvercovými střešními světlíky nad studijními místy; světlíky jsou stíněny vnějšími screenovými roletami; foto: BoysPlayNice.
Vnitřní prostor hluboké dispozice stavby je prosvětlen čtvercovými střešními světlíky nad studijními místy; světlíky jsou stíněny vnějšími screenovými roletami; foto: BoysPlayNice.
V objektu je počítáno i s možností nočního předchlazení přirozeným větráním v letním období; nový pavilon pracuje se střídmou barevností v odstínech šedi s oranžovočervenými akcenty nábytku; foto: BoysPlayNice.
V objektu je počítáno i s možností nočního předchlazení přirozeným větráním v letním období; nový pavilon pracuje se střídmou barevností v odstínech šedi s oranžovočervenými akcenty nábytku; foto: BoysPlayNice.
Původní budovu a přístavbu spojuje prosklený krček; foto: BoysPlayNice.
Původní budovu a přístavbu spojuje prosklený krček; foto: BoysPlayNice.
Vnější plášť tvoří vertikální otočné skleněné lamely, které vymezují dění uvnitř a vně stavby; zelená extenzivní střecha přispívá k zachycení dešťové vody; jde o největší zelenou střechu v ČB; foto: BoysPlayNice.
Vnější plášť tvoří vertikální otočné skleněné lamely, které vymezují dění uvnitř a vně stavby; zelená extenzivní střecha přispívá k zachycení dešťové vody; jde o největší zelenou střechu v ČB; foto: BoysPlayNice.
Příjezd k zásobování a parkovišti, které bylo nutnou součástí projektu (navíc financovanou z jiných zdrojů než samotná knihovna), je z východní strany podél řeky Malše; foto: BoysPlayNice.
Příjezd k zásobování a parkovišti, které bylo nutnou součástí projektu (navíc financovanou z jiných zdrojů než samotná knihovna), je z východní strany podél řeky Malše; foto: BoysPlayNice.
Situace.
Situace.
Půdorysy.
Půdorysy.
Řezy.
Řezy.

A Levitating Pavilion. Extension of The Research Library of South Bohemia in České Budějovice

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař / Kuba & Pilař architekti 

 

The existing building of The Research Library of South Bohemia in České Budějovice, formerly the Museum of the Workers’ Revolutionary Movement, was built in the 1970s. The time period is reflected in its sculptural form and brutalist style. The building is broken up into several volumes, meaning the resulting layout isn’t very well suited for a public library program with a free flowing collection space. On the other hand, the design of the extension forms a simple horizontal pavilion, floating just a few feet above ground, completely glazed and offering views to the surrounding park. A low, compact volume perfectly fits the program requirements, which called for more collection space, a flexible layout, and wheelchair accessible entrance lobby. The wide, paved access ramp connects the library directly to Lidická street. Inside, a second glazed ramp joins the old building and the extension together. Two art installations, the Battle of Zboriv memorial and the boulder stone from Novohradské hory are located near a sidewalk on the side of the building, leading through a park towards the riverbank.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.