Momojo Kaidžima na pražském workshopu; foto: Štěpán Hon.
Momojo Kaidžima na pražském workshopu; foto: Štěpán Hon.
S rekonstrukcí rybářské vesnice Momonoura postižené vlnou tsunami souvisel také historický průzkum osídlení lokality; kresba vznikala v polních podmínkách na základě ústních svědectví starousedlíků; zdroj: Bow-Wow.
S rekonstrukcí rybářské vesnice Momonoura postižené vlnou tsunami souvisel také historický průzkum osídlení lokality; kresba vznikala v polních podmínkách na základě ústních svědectví starousedlíků; zdroj: Bow-Wow.
V rámci analýzy možné rekonstrukce vznikla také skica ideální budoucí podoby vesnice; zdroj: Bow-Wow.
V rámci analýzy možné rekonstrukce vznikla také skica ideální budoucí podoby vesnice; zdroj: Bow-Wow.
Architektonická etnografie zkoumá veřejný prostor a chování lidí v něm; výstupem studentského workshopu na FA ČVUT v Praze byly ruční axonometrie vybraných pražských veřejných prostorů; zdroj: FA ČVUT v Praze.
Architektonická etnografie zkoumá veřejný prostor a chování lidí v něm; výstupem studentského workshopu na FA ČVUT v Praze byly ruční axonometrie vybraných pražských veřejných prostorů; zdroj: FA ČVUT v Praze.
Vlastní dům a ateliér studia Bow-Wow v Tokiu je řešen jako plynoucí spojitý prostor přes několik pater a mezaninů (viz ERA21 #03/2014); zdroj: Bow-Wow.
Vlastní dům a ateliér studia Bow-Wow v Tokiu je řešen jako plynoucí spojitý prostor přes několik pater a mezaninů (viz ERA21 #03/2014); zdroj: Bow-Wow.
Vlastní dům a ateliér studia Bow-Wow v Tokiu je řešen jako plynoucí spojitý prostor přes několik pater a mezaninů (viz ERA21 #03/2014); zdroj: Bow-Wow.
Vlastní dům a ateliér studia Bow-Wow v Tokiu je řešen jako plynoucí spojitý prostor přes několik pater a mezaninů (viz ERA21 #03/2014); zdroj: Bow-Wow.
Projekt doprovází obvyklá podrobná axonometrie zobrazující využití jednotlivých prostorů v domě; zdroj: Bow-Wow.
Projekt doprovází obvyklá podrobná axonometrie zobrazující využití jednotlivých prostorů v domě; zdroj: Bow-Wow.

Architecture Can Be a Social Language Representing Life in Society

Momoyo Kaijima Interviewed by Kateřina Rottová

We conducted the following interview with professor Momoyo Kaijima during her visit at the Faculty of Architecture CTU in Prague. With assistants and students from ETH Zurich, and inspired by the old vedute of Prague, Kaijima came to observe and record life in the city center. At the end of the week-long workshop the students drew ten large axonometric views of important public spaces, depicting past events that were sometimes hundreds of years old. Calling her research method architectural ethnography, Momoyo Kaijima also gave a lecture at the FA CTU on the same subject.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.