Ohlasy

ERA21 je důležitým článkem české architektonické scény. Její teoretická a praktická kompetence spolu s vynikající grafickou úpravou z ní činí médium srovnatelné se špičkou mezinárodních architektonických časopisů. ERA21 je nejen spolehlivým indikátorem současného architektonického dění, ale i vysoce kompetentní platformou architektonického diskurzu, jehož odborná úroveň je nepostradatelným předpokladem rozvoje české architektury a její srovnatelnosti s děním světovým. Časopisu ERA21 ze srdce přeji, aby si i nadále udržela svoji vysokou úroveň a své více než zasloužené místo v prostoru architektonického myšlení a architektonické práce.

prof. Ing. arch. Mirko Baum, Baum & Baroš Architekten – Roetgen, Technická univerzita v Cáchách

 

Na časopisu ERA21 oceňuji především výběr a šíří prezentovaných témat. Periodikum prezentuje architekturu jako obor s řadou mutidisciplinárních přesahů. A to je dobře.

Ing. arch. Ondřej Chybík, Chybik + Kristof Architects & Urban Designers, Brno

 

ERA21 je poslední smysluplný a kontinuální mohykán mezi našimi časopisy.

Ing. arch. Pavel Plánička, 3+1 architekti, Ústí nad Labem

 

ERA21 je dle mého názoru nejvýznamnější a nejprestižnější architektonický časopis v Česku. Již řadu let si zachovává vysokou profesionální úroveň, kterou všichni kolegové architekti oceňují. Stejně tak, podle mých zkušeností, i ostatní široká veřejnost. Časopis je tvořen a koncipován s jasnou vizí; na jedné straně zrcadlí dění na české i mezinárodní architektonické a urbanistické scéně, a na straně druhé předkládá k diskusi aktuální témata z obou uvedených oborů. Odebírám ho v Belgii, kde žiji a pracuji, a jsem s časopisem velmi spokojen. Zároveň vkládám každé číslo do školní knihovny naší univerzity v Gentu, kde je k dispozici kolegům i studentům.

doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, česko-belgický architekt a urbanista

 

ERA21 si dlouhodobě drží vysokou odbornou úroveň v českém i celosvětovém měřítku. Díky svému tematickému zaměření a odborné erudici stojí u zrodu řady odborných diskusí a je zřejmé, že časopis je připravován přímo architekty. Také díky své vysoké kvalitě zpracování má nezastupitelné místo na naší odborné scéně. Kromě toho je i podstatným zdrojem pro výuku architektury, a to jak na základě teoretických textů, tak na základě pečlivě vybíraných a komentovaných architektonických realizací.

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

S intenzivním zájmem časopis ERA21 sleduji od prvního čísla, tedy více než sedmnáct let. Oceňuji tematickou i obsahovou strukturu a vizuální kulturu jednotlivých čísel i ročníků. ERA21 je vitálním uvaděčem, průvodcem nebo partnerem každému, kdo má zájem či potřebu udržovat kontakt s aktuálními tématy v oboru v mezinárodním měřítku. Proto je také samozřejmou součástí odborných knihoven, knihoven architektonických a projekčních kanceláří a učilišť architektury v evropských zemích. Její vysoká úroveň je srovnatelná s analogickými periodiky, její náplň je osobitá, autochtonní až endemická. Proto je její role v kontextu evropských periodik nezastupitelná. S ostatními periodiky komunikuje, čímž zastává roli, která opodstatňuje i jejich existenci.

doc. Ing. arch. Radek Kolařík, RKAW, KOLABORATORY, Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

Časopis ERA21 je na české architektonické scéně znám a oblíben pro svoji mimořádnou aktivitu, serióznost a cílevědomost, se kterou se věnuje především aktuálním tématům architektury. Čtenářům přináší informace a komentáře z širokého spektra mezinárodního i českého dění na vysoké úrovni. Jeho profil je v českém kontextu unikátní a snese porovnání s obdobnými zahraničními médii. Je cenným zdrojem poznání a komentářů jak pro profesionály, tak pro studenty architektury.

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Fakulta umění a architektury TU v Liberci

 

Časopis ERA21 sleduji s velkým zájmem. Jeho vedení vyžaduje velkou energii, i proto časopis poskytuje živé a dramatické čtení v nejlepším smyslu slova.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

ERA21 je dnes najvýznamnejší architektonický časopis v Čechách aj na Slovensku.

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., Filozofická fakulta Trnavské univerzity

 

Časopis ERA21 sleduji a odebírám od jeho počátku. Myslím, že je úctyhodné, jak bezvadně lze „dělat“ časopis v tak malém týmu a v takové kvalitě. Již delší dobu je možné zařadit časopis ERA21 na top místo v žebříčku zdejších architektonických médií. Jednotlivá tematická zaměření přinášejí vždy smysluplné materiály k daným tématům, což považuji za důležitý a hodnotný přínos v rámci celého oboru a architektonického dění. Díky za to.

Michal Škoda, kurátor Galerie současného umění a architektury / Domu umění České Budějovice

 

Dvacet let jsem pracoval v redakční radě odborného časopisu a pět let jsem byl šéfredaktorem. Můžu tedy posoudit, kolik je za časopisem ERA21 práce. Doporučuji ho všude, i na zahradnické fakultě svým studentům.

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ateliér Krejčiříkovi, Valtice

 

Z časopisu ERA21 čiší nadšení, pracovitost, fundovanost a cit pro estetično, a to vše s mladistvou a přístupnou lehkostí. Vážím si toho, jakým způsobem mě inspiruje a udržuje v povědomí o nejen-české nejen-architektonické scéně. Vřelý dík!

MSc. Kristýna De Schryver, FSv ČVUT v Praze & TU Delft v Nizozemsku, nyní v Bruselu

 

Co bude v mainstreamových médiích prezentováno za 10 let, to časopis ERA21 publikuje už dnes!

Karolína Vránková, novinářka

 

Časopis ERA21 patří mezi hrstku odborných periodik v ČR, které se věnují architektuře, urbanismu a příbuzným oborům na špičkové úrovni. Ve zpětné pohledu je ERA21 jediným časopisem, který si bez přerušení více než dvacet let udržuje vysokou odbornou úroveň, a to díky principu externích kurátorů. Ve srovnání s konkurencí ERA21 slouží nejen jako katalog kvalitní současné architektury, ale v podstatě jako jediný český časopis kultivuje architektonické prostředí i nezávislou teoretickou reflexí. Z mé vlastní zkušenosti vysokoškolského učitele časopis ERA21 slouží v mnoha případech jako výchozí referenční zdroj pro studenty při zpracování tématických zadání a projektů a hraje nezastupitelnou roli v českém architektonickém diskurzu.

Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D., bývalý děkan FA VUT v Brně

 

Časopis ERA21 mám rád především proto, že si redakce dává záležet na textech. To je určitě obrovská přednost časopisu. Líbí se mi také to, že se zatím podařila udržet kontinuita předávání kvalitního šéfredaktora. Myslím si, že to rozhodně není málo. Možná díky tomu není tento časopis povrchní.

prof. Ing. arch. akad. arch. Jan Šépka, architekt (Šépka architekti, Praha) a vedoucí ateliéru Architektura I na pražské UMPRUM 

 

V ČR obecně vychází velmi málo časopisů věnujících se architektuře na skutečně odborné úrovni a ERA21 k nim rozhodně patří. Jejím specifikem a kladem je například tematičnost jednotlivých čísel, která představuje stavby nejen skrze formu, ale také skrze jejich propojení s důležitými a také aktuálními společenskými tématy. Líbí se mi také snaha o vyváženost názorů, reprezentovaná například skutečností, že jednotlivá tematická čísla editují různí odborníci, či faktem, že jednu stavbu hodnotí více recenzentů. Celková úroveň časopisu je vysoká a pro zdejší prostředí důležitá.

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph. D., architektka (MCA atelier, Praha) a pedagožka FA ČVUT v Praze

 

Líbí se mi profesionální přístup redakce ERA21 a vysoká úroveň editace i anglických překladů textů.

Ing. Petr Návrat, MSc., zakladatel a managing partner společnosti ONplan

 

 

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.