Filip Foglar
Filip Foglar
Modře jsou na mapě Prahy vyznačeny všechny evidované podněty, změny a úpravy stávajícího územního plánu (1999–2019, stav k 6. 6. 2019, celkem jde o 6 980 změn, tzn. 367,4 změny ročně = asi 1 změna denně); zdroj: Filip Foglar.
Modře jsou na mapě Prahy vyznačeny všechny evidované podněty, změny a úpravy stávajícího územního plánu (1999–2019, stav k 6. 6. 2019, celkem jde o 6 980 změn, tzn. 367,4 změny ročně = asi 1 změna denně); zdroj: Filip Foglar.
Doba probíhajícího pořizování změn územního plánu od data požádání o změnu (stav k 1/2020); zdroj: Filip Foglar: Inventura pořizovaných změn územního plánu Prahy.
Doba probíhajícího pořizování změn územního plánu od data požádání o změnu (stav k 1/2020); zdroj: Filip Foglar: Inventura pořizovaných změn územního plánu Prahy.
Ohodnocení stabilizovaných ploch; zdroj: Bohdan Baron, Filip Foglar: GIS analýza 2020; in: Metodika spolupodílu investorů do území – doporučená kontribuce při změně ÚP, verze 4.0.
Ohodnocení stabilizovaných ploch; zdroj: Bohdan Baron, Filip Foglar: GIS analýza 2020; in: Metodika spolupodílu investorů do území – doporučená kontribuce při změně ÚP, verze 4.0.
Změnami územního plánu vyvolané deficity infrastruktury v oblasti školství – příklad osmi vybraných území ve změnách ÚP v procesu pořizování (stav k 6/2021); zdroj: Filip Foglar, Zdeněk Völfl.
Změnami územního plánu vyvolané deficity infrastruktury v oblasti školství – příklad osmi vybraných území ve změnách ÚP v procesu pořizování (stav k 6/2021); zdroj: Filip Foglar, Zdeněk Völfl.

Fair-Minded Cooperation between the City and Developers

Filip Foglar Interviewed by Miroslav Šajtar

To date there hasn’t been a comprehensive set of rules, in Prague or in other Czech cities, governing the way developers should pay off the municipality for increasing their real estate value through zoning changes. That’s why the Prague City Hall is currently working on the first “Methodology for investor contributions - recommended contributions attached to zoning changes”. Lead author Filip Foglar explains the key principles of the tool in the following interview.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.