Kinetická plastika Trifot Davida Černého v předprostoru metra Nové Butovice.
Kinetická plastika Trifot Davida Černého v předprostoru metra Nové Butovice.

Soutěž pro mladé architekty

Blíží se uzávěrka 24. ročníku mezinárodní soutěže pro mladé architekty, pořádané každoročně společností Xella. Tématem letošního ročníku je návrh věžového domu Dream Tower jako dominanty rodícího se „uměleckého“ pěšího bulváru s kráčející sochou trifota a známou galerií CZECH PHOTO CENTRE v Nových Butovicích. Letos poprvé je možné zasílat také fotografie do doprovodné soutěže. Návrhy je nutné odevzdat do 25. února 2019.

 

Xella CZ a Xella Slovensko každoročně pořádají soutěž pro mladé architekty s cílem podporovat samostatnou tvůrčí práci vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí, hledat a prezentovat kvalitní soudobou architekturu za přispění odborné poroty a iniciovat dialog o reálném tématu na konkrétním místě.

Studenti mají letos za úkol zpracovat návrh multifunkční budovy v zajímavé lokalitě a zasadit ji do stávajícího kontextu centra Czech Photo Centre a technologického centra CyberDog. Záměrem urbanisticko-architektonické ideové studie je návrh 100 metrů vysokého výškového domu s několikapodlažním parterem, který by byl umístěn na dosud nezastavěnou plochu jižně od západního vestibulu stanice metra Nové Butovice. Parter výškového domu by byl jednak přímo napojen na vstupní vestibul metra a jednak by navázal na již fungující velmi pěkně koncipovanou pěší zónu, která přes centrální Sluneční náměstí propojuje obě stanice metra. Právě ve východní části této pěší zóny by byl realizací záměru položen základní kámen vzniku „uměleckého“ pěšího bulváru.

Letošní ročník je tematicky spojen s myšlenkou podpořit vznik významného uměleckého, výstavního a společenského centra zaměřeného na oblast fotografie včetně doprovodných aktivit (umělecké ateliéry, besedy, přednášky, autorské prezentace, komentované prohlídky a prezentace fotografické techniky) a pořádání prestižních fotografických soutěží například Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Proto je součástí také doprovodná fotografická soutěž, do které lze přihlásit fotografii ve formátu A4 (v libovolné formě – černobílá nebo barevná, umělecká nebo upravená, zákres návrhu do fotografie, fotomontáž, fotokoláž a další…) s uplatněním zpracovaného architektonického návrhu.

Porota bude nad návrhy diskutovat ve dnech 12. – 13. března a opět se v ní sejdou renomovaní architekti z Česka – Jakub Cígler, Jaromír Veselák, Tomáš Císař a Hana Smitková – a ze Slovenska – Peter Moravčík, Ivan Kubík a Imrich Pleidel. Jejich hodnocení bude bezpochyby cennou zpětnou vazbou studentských prací a případné umístění v soutěži se stane významnou konkurenční výhodou pro budoucí práci studentů.

Kompletní zadání soutěže je ke stažení na: https://www.ytong.cz/vysokoskolske-souteze-ytong.php

 

 

 

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.