Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.
Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.
Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.
Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.
Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.
Vizualizace administrativní budovy Mercury v Praze-Holešovicích; zdroj: AFRY CZ s.r.o.

Řešení BIM pomohlo projektantům hladce se přenést přes období koronakrize

V době, kdy začaly práce na dokumentaci pro vydání stavebního povolení administrativní budovy Mercury v pražské čtvrti Holešovice, paralyzovala Česko koronakrize. Společnost AFRY CZ jako generální dodavatel využila BIM 360 jakožto hlavní nástroj výměny informací a flexibility, aby mohl projekt plynule pokračovat. Nastavený systém práce a jeho výsledek uspokojil nejen tým projektantů, ale také investora, společnost Skanska Property Czech Republic.

 

Projektová společnost AFRY CZ je českou pobočkou mezinárodní skupiny AFRY, která působí především na skandinávském trhu, ale také v Rakousku, ve Švýcarsku nebo v Německu a v dalších zemích. V celkových číslech sdružuje společnost 17 tisíc konzultantů a projektantů. Česká pobočka se věnuje projektovým řešením v čtyřech hlavních segmentech: architektura pozemní stavby, infrastruktura zahrnující projekty a konzultační činnosti při stavbách silnic, mostů, železnic a tunelů, dále působí v segmentech energy a process industry.

„V rámci architektury a pozemních staveb nabízíme služby generálního projektanta a architekta, vlastníme kompletní pobočku projektantů technického zařízení staveb a věnujeme se kompletní typologii projektů,“ říká vedoucí ateliéru architektury a pozemních staveb AFRY CZ Petr Zeman. V porovnání s konkurencí dokáže AFRY CZ díky know-how a toku informací od skandinávských kolegů zpracovávat projekty v široké škále vlastními prostředky a využívat při tom nejmodernějších prostředků.

 

BIM byl jasnou podmínkou

Se zadavatelem a investorem, společností Skanska Property Czech Republic, se tým AFRY CZ potkal při projektu novostavby sedmipatrové administrativní budovy Mercury v Praze – Holešovicích. Objekt je navržen ve tvaru U se třemi bloky o různém počtu podlaží a společnými dvěma suterény.

Objekt disponuje kancelářskými prostory, zázemím pro zaměstnance, gastro provozem, luxusním vstupním lobby a dalšími prostory. „Naše společnost coby zadavatel a investor tohoto projektu hledala generálního dodavatele, který bude schopen při jeho tvorbě reflektovat naše základní principy, jako jsou udržitelnost, zelená řešení či energetická náročnost a samozřejmě důraz na kvalitu,“ řekl Project Leader společnosti Skanska Property Czech Republic Jan Hes.

BIM řešení bylo také jednou z podmínek výběrového řízení investora, který tento model a vše, co je na něj navázané, velmi podporuje. „Ve společnosti Skanska máme samostatné oddělení, které se metodikou BIM a způsobem vzniku projektové dokumentace zabývá. Potřebovali jsme najít partnera, který této oblasti rozumí a ví, co se po něm chce a jak s tím naložit. V tomto spolupráce fungovala,“ říká Jan Hes.

 

Koronakrize byla zkouškou

Práce na projektu začaly v úvodu roku 2020, kdy primárně probíhal design freeze, nastavovaly se základní mantinely a charakteristika projektu, aby se mohlo přikročit k projektování stavebního povolení. „To začalo v době před koronavirem a majoritní část projektu tak spadla do období, kdy jsme byli nuceni opustit kanceláře. V jedné fázi jsme měli 95 procent pracovníků této zakázky na home office. Nezbývalo nám než komunikovat po telefonu a používat Autodesk BIM 360 Design jakožto nástroj výměny informací a flexibility, aby mohl projekt dále pokračovat,“ vysvětluje vedoucí oddělení TZB společnosti AFRY CZ Petr Havlena. Přestože už projektanti společnosti zkušenosti s Autodesk BIM 360 Design měli, výhody této platformy se v nastalé situaci ještě zvětšily. „Byli jsme schopni plnit následné harmonogramy a termíny jen s drobnými skluzy a díky těmto softwarům a jejich možnostem komunikace jsme se přes tohle období přenesli poměrně lehce,“ dodává Petr Havlena.

Na začátku koronakrize panovaly ve firmě AFRY CZ obavy ze ztráty možnosti zpracovávat projekt v jedné místnosti a vzájemně sledovat vývoj myšlení nad projektem navzájem. „Znepokojovalo mě, že musí projekt vznikat ve virtuálním prostředí. Ale obavy byly brzy rozptýleny, protože nám BIM 360 Design umožnil rychlejší sdílení dat. Kdybychom se museli připojovat přes lokální servery a pracovat v tomto prostředí, byla by práce mnohem pomalejší. Druhou výhodou byla možnost komunikace s investorem, kdy jsme s pomocí různých nástrojů věci řešili sice ne osobně, ale stále efektivně. Všichni jsme tak věděli, kam se projekt vyvíjí,“ říká Petr Zeman.

Pro AFRY CZ není tento projekt první zkušeností s řešením BIM, proto si výhody tohoto řešení projektanti uvědomovali již v počátku vývoje. „Věděli jsme, jaké jsou jeho hlavní výhody a co by nám to mělo přinést. Tímto směrem jsme se snažili ubírat a využívat možností softwaru v maximálním rozsahu,“ říká Petr Zeman. Software společnosti Autodesk byl pracovníky AFRY CZ vybrán díky jeho oblíbenosti v hlavním působišti celé korporace, ve Švédsku, kde je projektový nástroj Revit velmi rozšířen. Proto i česká pobočka, navíc se zkušenostmi z jiných projektů, dál pokračovala v projektování v softwaru Revit. S tímto výběrem souhlasil také investor.

 

Vyvážené zadání, vyvážená realizace

Jak říká Petr Havlena, v současnosti je projekt dotažený, nekončí na půli cesty a zároveň není tlačen do zbytečně těžko splnitelných věcí. Zadání i realizace byly vyvážené. Na samém začátku probíhaly v týmu diskuze o tom, zda bude projekt realizován pomocí lokálního řešení nebo zda využijí projektanti řešení cloudové. „Rozebírali jsme také náklady na hardwarové vybavení, které máme k dispozici. Protože ale právě probíhá období, kdy celá naše společnost přechází na cloudové řešení, byl to jeden z rozhodujících důvodů, proč jsme i v tomto případě vybrali tento způsob.“

Během realizace projektu se museli projektanti vypořádat také s několika výzvami. Jednou z těch zásadních byl problém s generováním prostupů, kdy nástroje nefungovaly tak, jak by potřebovali. U tohoto objektu, který není ortogonální a má natočený sloupový grid, se při generování prostupů potrubí monolitickými deskami nebyly schopny prostupy generovat správně natočené v dané sekci budovy. „Při obrovském objektu, který může mít až tisíc prostupů v prováděcí dokumentaci, by nám parametrická utilita usnadnila spoustu práce. I tak jsme prostupy nakonec úspěšně vyřešili s vlastním vývojem generovacího toolu,“ popsal Petr Zeman.

 

Budoucnost spolu s 5D a 6D

Neocenitelným bylo vybrané řešení Autodesk BIM 360 také při spolupráci s dopravními inženýry v rámci společnosti. Používají Autodesk Civil 3D a sdílení modelů a komunikace nad projektem byla projektanty hodnocena na výbornou. Pracovníci společnosti AFRY CZ mají jasnou představu o tom, kam by se jejich práce s BIM řešením mohla posouvat dál. „Moje vize v BIMu je v podstatě mít jeden nástroj na výpočty a modelování. Rádi bychom využili možnosti Autodesk Revitu co nejvíce. Chceme mít jedno prostředí pro dimenzování i modelování. Jinými slovy – co je nakresleno, to musí být spočítáno, aby bylo také investorovi všechno jasné,“ říká Petr Havlena.

Společnost AFRY CZ má však také ambiciózní cíle do budoucna. Díky spolupráci se zahraničními kolegy mají její pracovníci zkušenost i s velkými projekty mezinárodního významu. Chtějí být stále na špičce v oboru a nabízet BIM projekty s dimenzí času a nákladů, tedy 5D a 6D. Sami tak chtějí v budoucnu dosáhnout plánování zdrojů, peněz a času přímo v prostředí informačního modelu. „To však není možné realizovat na menších nebo středních projektech, ale pouze u velkých staveb. Další možností našeho vývoje je virtuální realita, například u projektů bytových domů,“ říká Petr Zeman.

www.afrycz.cz

 

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.