27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022; zdroj: Xella.
27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022; zdroj: Xella.
27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022; zdroj: Xella.
27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022; zdroj: Xella.

27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022 už zná své vítěze

V barokní budově Žrebčína Štít v Kopčanech na Záhoří zasedla v přítomnosti vedení společnosti Xella – vypisovatele soutěže (Peter Markovič, Igor Forberger, Luděk Suchomel) a starosty obce Kopčany (Dušan Dubecký) ve dnech 10. a 11. května mezinárodní porota ve složení významných českých a slovenských architektů (Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach). Porotě předsedal Ľubomír Závodný. Výstupy urbanisticko – krajinářské soutěže budou zanedlouho zveřejněny na webové stránce společnosti Xella (www.xellasoutez.ytong.cz).

 

Soutěž byla určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání bylo „INTERVENCE – JAK DÁLE KOPČANY?

ÚNIK ZE SOUČASNOSTI DO HISTORIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKÉ PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI V KOPČANECH“.

 

Cílem 27. ročníku, organizovaného pod mottem „Nohama v historii – hlavou v současnosti / budoucnosti.", byla podpora tvůrčí invence vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Téma zadání bylo také příležitostí k zamyšlení se nad potřebami regionálního turismu a územím, které dýchá historií Velké Moravy a dob Marie Terezie v přeshraniční lokalitě Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolí. Výzvou byla i skutečnost, že se jedná o silně symbolické místo, kde hranice mezi Českou republikou a Slovenskem nerozděluje, ale spojuje.

 

Odborným garantem 27. ročníku soutěže byla doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislavě. Podle jejích slov se účast soutěžních kolektivů, jako i oceněné a odměněné návrhy vyznačovaly vzácnou pestrostí – byly mozaikou škol architektury napříč Českou a Slovenskou republikou.

Hlavní výhrou je odměna ve výši 4000 €, za druhé místo ocenění studenti získají 2000 € a autor práce na třetím dostane výhru 1000 €.

 

Výsledky 27. ročníku mezinárodní studentské soutěže XELLA:

  1. CENA: PETRA ĎURIŠKOVÁ, ŠIMON VOŠTINÁR, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  2. CENA: MICHAELA KOSTURKOVÁ, KRISTÍNA KULLOVÁ, KRISTIÁN JULÍNEK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
  3. CENA: VÁCLAV HEGINGER, Fakulta architektury VUT, Brno
  4. MIESTO – 1. ODMENA: Bc. DÁVID NOSKO, Bc. MICHAELA KRPÁLOVÁ, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  5. MIESTO – 2. ODMENA: FILIP KIOWSKÝ, Fakulta stavební VUT, Brno
  6. MIESTO – 3. ODMENA: Bc. SIMONA FISCHEROVÁ, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.