zdroj: www.delta-cz.com
zdroj: www.delta-cz.com

DELTA prosazuje BIM

Společnost DELTA od roku 2016 aktivně prosazuje BIM do přípravy, plánování a řízení stavebních projektů, a nabízí tak investorům vyšší kvalitu budovy za nižší náklady na výstavbu projektu díky efektivnější organizaci stavebního procesu. Příprava projektové dokumentace v BIM sdružuje všechny technické detaily do jednoho modelu budovy a vede k těsnější spolupráci všech zúčastněných stran. Tato metoda v důsledku výrazně snižuje četnost chyb v projektu a kolize jednotlivých profesí. V průběhu stavby poskytuje možnost transparentněji řídit a koordinovat průběh jednotlivých fází, minimalizovat vícenáklady a zajistit lepší dostupnost podkladů a ekonomičtější provoz. BIM představuje pro budoucího majitele budovy kvalitní datovou základnu s kompletní informací o stavbě, což usnadňuje její pozdější údržbu a zvyšuje životnost.

www.delta-cz.com

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.