Roman Čerbák.
Roman Čerbák.

Ujel Brnu vlak?

Roman Čerbák

Těžko, stojíme na perónu a čekáme. Prý už sto let, a proto se teď musíme rozhodnout, kam s nádražím, co nejdříve. A přestože se svět změnil, mnozí v Brně s neotřesitelnou jistotou prosazují sto let starý nápad. Zatímco v první polovině minulého století byly kouřící vlaky nevítanou nutností a v té druhé se u nás většina takovýchto plánů nesla v megalomanském budovatelském duchu mimo vhodné měřítko, teprve na přelomu století se z nádraží stává vítaný městotvorný sociální a ekonomický generátor. V debatě tedy nepřešlapujeme sto let na místě a měli bychom dokázat pod vahou okolních změn měnit i své rozhodování.

Je s podivem, jak rychle, bez diskuze a s jakou razancí se odborníci z Kanceláře architekta města (KAM) přesvědčili o výhodnosti odsunuté varianty. Prý jsou v Brně jediní, kdo prostudovali celou studii proveditelnosti SŽDC. Nezbývá nám než jim věřit. Přesvědčeni jsou ale natolik, že byli při úvodních veřejných prezentacích přistiženi při manipulativním výkladu údajů právě z této studie. Na celou záležitost to vrhá nepěkný stín pochybností. Cui bono pracuje KAM? A jak má celou nádražní anabázi vnímat laická veřejnost?

Město platí mnoho let z erárních peněz mediální masáž propagující přesun, přesto se v nedávné anketě vyjádřila většina občanů kladně k variantám v centru. Nejdříve nám bylo tvrzeno, že v centru to prostě nejde, studie proveditelnosti SŽDC, kterou snad nebude nikdo zpochybňovat, najednou řekla, že to jde, ejhle, dokonce i levněji. A tak část politiků prosazuje přesun a odvolává se na odbornost KAMu, jiní prosazují opačný názor a odvolávají se na posudky čtyř expertů z dopravních fakult v České i Slovenské republice. Těžko mohou akademické tituly sloužit jako trumfy v mariáši, ale do veřejných debat se vedoucí Sedláček nepouští bez Ing. Všetečky, odborného asistenta na Fakultě stavební VUT v Brně, jehož dopravní vyhodnocení je v rozporu s vyhodnocením čtyř akademicky vyšších šarží – opravdu jsou tyto čtyři posudky tak irelevantní? Nezapomínejme, že tito odborníci samozřejmě řeší jen dopravní stránku věci, na město a urbanismus se, jak je zde „dobrou“ tradicí, zase zapomíná. Město nemůže být služkou dopravy, ta by naopak měla být jeho služebnou. Není to ale překvapivé pro ty, kteří se seznámili s profesním životopisem zaslaným doc. Sedláčkem do výběrového řízení na vedoucího KAMu – má mnoho zkušeností s velkými developerskými projekty, ale zřejmě méně s urbanismem „lidského měřítka“, jak jej prosazuje např. Jan Gehl. Těžiště práce městského architekta by mělo, dle mého soudu, spočívat právě ve snaze o vytvoření podmínek pro fungující urbanistickou strukturu.

Člověk ale nemusí být urbanista nebo génius, aby pochopil nevýhody odsunu. Nad zmiňovanými přestupovými časy, absentující sítí MHD a nad nutností ji z rozpočtu města vybudovat a spravovat podle mě stojí prostý fakt a logika umístění a obslužnosti území. U řeky ať místo nádraží raději vyroste město s urbánním nábřežím; i když jeho další růst směrem k Heršpické ještě pěknou řadu let nikdo vyžadovat nebude. Není tam totiž o co stát. Neodsunuté nádraží obslouží pohodlně centrum a jižním směrem se může město rozvíjet dle aktuálních ekonomických a demografických možností a potřeb, aniž by nám hrozilo v případě krize překonávat desítky let pustinu. A aby toho nebylo málo, po dvou nedávných urbanistických soutěžích na Jižní centrum, za které město zaplatilo mnoho milionů, se dozvídáme, že urbanistickou studii vypracuje americký architekt a urbanista Mark Johnson spolu s KAMem a architekty Burianem a Křivinkou. Proč? Mohl by někdo vysvětlit, co je špatně na urbanismu studia UNIT architekti nebo práci architektů Kolečka a Jury? Člověk si pak z toho všeho připadá jako blázen; nebo jako že z něj někdo blázna dělá… za jeho vlastní peníze. A to je nemilé.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.