Michal Kohout, Roman Brychta, Ondřej Chybík, Markéta Mráčková.
Michal Kohout, Roman Brychta, Ondřej Chybík, Markéta Mráčková.
Jedna z prvních větších realizací Michala Kohouta: Dům s pečovatelskou službou v Liberci (spoluautoři Zdeněk Jiran, Petr Stolín, František Čejka, Ondřej Tomášek); foto: Pavel Štecha.
Jedna z prvních větších realizací Michala Kohouta: Dům s pečovatelskou službou v Liberci (spoluautoři Zdeněk Jiran, Petr Stolín, František Čejka, Ondřej Tomášek); foto: Pavel Štecha.
Fotografický cyklus Architekt se vrací na místo činu mapuje realizace po letech užívání; zde soubor rodinných domů v Husinci u Prahy (Zdeněk Jiran, Michal Kohout, Petr Šťovíček, Lukáš Janáč, 2003–2009); zdroj: archiv Michala Kohouta
Fotografický cyklus Architekt se vrací na místo činu mapuje realizace po letech užívání; zde soubor rodinných domů v Husinci u Prahy (Zdeněk Jiran, Michal Kohout, Petr Šťovíček, Lukáš Janáč, 2003–2009); zdroj: archiv Michala Kohouta
Michal Kohout se mj. autorsky a editorsky podílel na řadě publikací (např. Sídliště, jak dál?, 2016; Forma sleduje smysl, 2016; Hromadné bydlení, 2015; Můj dům, naše ulice, 2014); zdroj: archiv Michala Kohouta.
Michal Kohout se mj. autorsky a editorsky podílel na řadě publikací (např. Sídliště, jak dál?, 2016; Forma sleduje smysl, 2016; Hromadné bydlení, 2015; Můj dům, naše ulice, 2014); zdroj: archiv Michala Kohouta.
R. Brychta, A. Halíř, V. Králíček, P. Lešek: soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze (2000); zdroj: Projektil architekti.
R. Brychta, A. Halíř, V. Králíček, P. Lešek: soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze (2000); zdroj: Projektil architekti.
R. Brychta, A. Halíř, V. Králíček, P. Lešek: soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze (2000); zdroj: Projektil architekti.
R. Brychta, A. Halíř, V. Králíček, P. Lešek: soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze (2000); zdroj: Projektil architekti.
R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil architekti: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (soutěž 2002, realizace 2004–2008); foto: Andrea Thiel Lhotáková.
R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil architekti: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (soutěž 2002, realizace 2004–2008); foto: Andrea Thiel Lhotáková.
R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil architekti: Středisko ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou (soutěž 2003, realizace 2005–2007); foto: Andrea Thiel Lhotáková.
R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil architekti: Středisko ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou (soutěž 2003, realizace 2005–2007); foto: Andrea Thiel Lhotáková.
O. Chybík, M. Krištof, V. Kouřil / CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS: modulární jídelna pro společnost KOMA Modular (realizace 2013–2014); foto: Simon Oberhofer.
O. Chybík, M. Krištof, V. Kouřil / CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS: modulární jídelna pro společnost KOMA Modular (realizace 2013–2014); foto: Simon Oberhofer.
Vinařství Lahofer u Dobšic od studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS je právě ve výstavbě; předpokládané dokončení je naplánováno na léto 2019; foto: Alexandra Timpau.
Vinařství Lahofer u Dobšic od studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS je právě ve výstavbě; předpokládané dokončení je naplánováno na léto 2019; foto: Alexandra Timpau.
Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda (eds.): Legenda o sídlišti. Akademie výtvarných umění v Praze a cosa.cz, 2014; v knize mj. hovoří Jiří Lasovský starší o vzniku Jižního Města; zdroj: cosa.cz.
Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda (eds.): Legenda o sídlišti. Akademie výtvarných umění v Praze a cosa.cz, 2014; v knize mj. hovoří Jiří Lasovský starší o vzniku Jižního Města; zdroj: cosa.cz.
Záběr z videodokumentu Domovy seniorů od Jana Línka a Vlada Miluniće z cyklu Architektura 80. let, Praha, 2018; dokumenty z dílny Markéty Mráčkové a Barbory Šimonové je možné zhlédnout na www.cosa.tv; foto: Jan Maštera.
Záběr z videodokumentu Domovy seniorů od Jana Línka a Vlada Miluniće z cyklu Architektura 80. let, Praha, 2018; dokumenty z dílny Markéty Mráčkové a Barbory Šimonové je možné zhlédnout na www.cosa.tv; foto: Jan Maštera.

Three-Generation Tetralogue

Michal Kohout, Roman Brychta, Ondřej Chybík and Markéta Mráčková in a Debate with Filip Landa

For a joint debate we invited the representatives of the three generations established in the three decades after 1990. The oldest generation was represented by Michal Kohout who finished his architectural studies before 1989, but founded his studio in the 1990s. The middle generation was represented by Roman Brychta who established his office, Projektil, after 2000. The youngest generation, launching their careers after 2010, was represented by Markéta Mráčková and Ondřej Chybík who personify two different approaches to architecture, a result of the possibilities the profession offers today.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.