Nový park ve slovenském Leopoldově znovu uvádí na scénu typ městského prostoru oblíbeného především v období fin de siècle, v současnosti téměř zapomenutého; jedná se o park s volně prostupným parterem pod stromovým patrem.
Nový park ve slovenském Leopoldově znovu uvádí na scénu typ městského prostoru oblíbeného především v období fin de siècle, v současnosti téměř zapomenutého; jedná se o park s volně prostupným parterem pod stromovým patrem.
U Hlohovské cesty došlo k přesunu původního oplocení až za úroveň kapličky, rozšířený chodník, tzv. piazzetta, tak vytvořil velkorysejší nástup do parku; kaplička se stala dominantou piazzetty.
U Hlohovské cesty došlo k přesunu původního oplocení až za úroveň kapličky, rozšířený chodník, tzv. piazzetta, tak vytvořil velkorysejší nástup do parku; kaplička se stala dominantou piazzetty.
Původní vrstva hřbitova zůstala zachována; řemeslně zpracované náhrobky byly vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzetty.
Původní vrstva hřbitova zůstala zachována; řemeslně zpracované náhrobky byly vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzetty.
Vnitřní plochu parku obohatily ready-made objekty z průmyslově vyráběných vodohospodářských prvků, certifikované jako zařízení dětského hřiště.
Vnitřní plochu parku obohatily ready-made objekty z průmyslově vyráběných vodohospodářských prvků, certifikované jako zařízení dětského hřiště.
Tři dna železobetonových nádrží jsou použita jako patrová průlezka s WC v přízemí; kromě funkčních plastik byl v parku osazen nový městský mobiliář.
Tři dna železobetonových nádrží jsou použita jako patrová průlezka s WC v přízemí; kromě funkčních plastik byl v parku osazen nový městský mobiliář.
Návrh a realizace hracích prvků a dalších objektů v parku je výsledkem spolupráce umělce a architekta.
Návrh a realizace hracích prvků a dalších objektů v parku je výsledkem spolupráce umělce a architekta.
Typové vodohospodářské prvky, jako jsou šachty, roury, potrubí, tvarovka, poklopy nebo drenážní boxy, představují ekonomickou alternativu výroby atypů.
Typové vodohospodářské prvky, jako jsou šachty, roury, potrubí, tvarovka, poklopy nebo drenážní boxy, představují ekonomickou alternativu výroby atypů.
Oproti typovým hracím prvkům nabízejí inženýrské prefabrikáty neotřelé řešení vyzývající k objevování a rozvíjení dětské imaginace.
Oproti typovým hracím prvkům nabízejí inženýrské prefabrikáty neotřelé řešení vyzývající k objevování a rozvíjení dětské imaginace.
Původní stav.
Původní stav.
Původní stav.
Původní stav.
Site plan.
Site plan.
Axonometrické schéma vrstev.
Axonometrické schéma vrstev.

New Park. Revitalization of a Public Space – Conversion of a Former Cemetery Into a Park in Leopoldov

Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň

The transformation of a former cemetery into a park with a children’s playground sees a half-forgotten garden become a site of active rest for all generations. The design works with three basic principles – activating the park boundary, allowing free movement inside, and introducing new additions to the existing structures. Additional planting creates an extension of the zigzag tree arrangement of the original alley into the diagonal tree grid across the whole area of the park. Keeping a gap around the root system of the trees, the entire area was stabilized with a walkable gravel surface, thus relieving the only existing communication axis. The historical layer of the original cemetery structures was preserved. A team comprised of an architect, a landscape architect and an artist was behind this winning proposal.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.