Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Pavla Neradová; photo: Tomáš Hejzlar.
Jan Pelčík; photo: archive of Jan Pelčík.
Jan Pelčík; photo: archive of Jan Pelčík.

In My Experience…

Nine Survey Participants Interviewed by Jakub Kopecký, Eliška Pomyjová and Editors 3/4

As the popular Czech saying goes, statistics is a science giving us invaluable data. But the colorful details of real life rarely fit neatly into charts and tables. To fully understand an issue we need both hard data and personal stories. We approached and conducted interviews with nine participants of the working conditions survey. We wanted to paint a colorful picture of life’s stories and experiences, so we’ll introduce you to architects with young children, architects running their own offices, freelancers, employees, and those who made their own way and juggle several activities or are leaving architecture altogether, or are leaving the Czech Republic to practice architecture abroad. In the third chapter we introduce Jan Pelčík and Pavla Neradová.

Send e-mail back »

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2020 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2020 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.