Válcová hmota kostela se liší od okolní zástavby; tvar kruhu je zvolen z více důvodů: je tvarem plnosti, duchovním úběžníkem sídliště jako místo zastavení; má blízko současné liturgii coby odkazu na poslední večeři Páně.
Válcová hmota kostela se liší od okolní zástavby; tvar kruhu je zvolen z více důvodů: je tvarem plnosti, duchovním úběžníkem sídliště jako místo zastavení; má blízko současné liturgii coby odkazu na poslední večeři Páně.
Prostranství před kostelem je doplněno o symbolický háj v pravidelném geometrickém rastru, který slouží k dotvoření intimní atmosféry a zpodobňuje zahradu na Olivetské hoře.
Prostranství před kostelem je doplněno o symbolický háj v pravidelném geometrickém rastru, který slouží k dotvoření intimní atmosféry a zpodobňuje zahradu na Olivetské hoře.
Věž ukotvuje celý areál; její půdorys rovnostranného trojúhelníku způsobuje, že vypadá z každé strany jinak.
Věž ukotvuje celý areál; její půdorys rovnostranného trojúhelníku způsobuje, že vypadá z každé strany jinak.
Po dostavbě kostela už duchovní centrum patera Martina Středy z roku 2004 neslouží pro bohoslužebné účely, ale přesunuly se sem společenské aktivity; v suterénu jsou tři farní byty, archiv, technické místnosti a garáže.
Po dostavbě kostela už duchovní centrum patera Martina Středy z roku 2004 neslouží pro bohoslužebné účely, ale přesunuly se sem společenské aktivity; v suterénu jsou tři farní byty, archiv, technické místnosti a garáže.
Barevné světlo z okna ukrytého za třímetrovou římsou symbolizuje smlouvu Božího lidu s Hospodinem uzavřenou po potopě světa, kdy se na nebi objevila duha; večer naopak proudí duhové světlo z kostela ven.
Barevné světlo z okna ukrytého za třímetrovou římsou symbolizuje smlouvu Božího lidu s Hospodinem uzavřenou po potopě světa, kdy se na nebi objevila duha; večer naopak proudí duhové světlo z kostela ven.
V excentrickém těžišti kruhové lodi se nachází vyvýšený presbytář; svatostánek je umístěn ve vysoké apsidě s horním světlíkem, kam se vstupuje skrze trojúhelný otvor odkazující na roztržení jeruzalémské chrámové opony.
V excentrickém těžišti kruhové lodi se nachází vyvýšený presbytář; svatostánek je umístěn ve vysoké apsidě s horním světlíkem, kam se vstupuje skrze trojúhelný otvor odkazující na roztržení jeruzalémské chrámové opony.
Vzadu je po straně vykonzolovaný kůr pro lid či chór; druhý kůr na betonových podpěrách vstupu je staticky i akusticky připraven pro instalaci varhan; vpravo od vstupu jsou dvě zpovědní místnosti ukryté za dřevěnými lamelami.
Vzadu je po straně vykonzolovaný kůr pro lid či chór; druhý kůr na betonových podpěrách vstupu je staticky i akusticky připraven pro instalaci varhan; vpravo od vstupu jsou dvě zpovědní místnosti ukryté za dřevěnými lamelami.
Dovnitř kostela dopadá světlo, ale díky třímetrové římse není vidět odkud; zdroj paprsků vědomě i nevědomě zpodobňuje existenci světa za hranicí hmotné skutečnosti a existenci Boha.
Dovnitř kostela dopadá světlo, ale díky třímetrové římse není vidět odkud; zdroj paprsků vědomě i nevědomě zpodobňuje existenci světa za hranicí hmotné skutečnosti a existenci Boha.
Půdorysy
Půdorysy
Řez
Řez

A Rainbow Over Lesná. Church of Blessed Maria Restituta in Brno-Lesná

Marek Jan Štěpán / Atelier Štěpán

 

The new Church of Blessed Maria Restituta is located in the central part of the Brno Lesná housing estate, surrounded by the characteristically tall and predominantly slab shaped apartment buildings. It’s impossible for a church to compete with the size of these houses, so the choice was to make it visually simple, easy to read, elementary in its geometry. This is where it surpasses the surrounding housing blocks, standing out on a different level. The design is based on the urban context governed by straight lines and a firm logic, and shaped by its immediate neighbor, the existing religious center. The floorplan of the church has a shape of a circle, symbolizing Heaven and Eternity. Heaven is reflected back in the colorful horizontal window, making a ring around the top of the building, bringing in rainbow-colored natural light.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.