Jan Hora ze znojemského studia ORA
Jan Hora ze znojemského studia ORA

Znojmo chce parkovací dům...

 ...aneb o tom, jak si pod sebou jako architekti někdy dobrovolně řežeme větev

 

Jan Hora

 

Znojmo se rozhodlo, že chce parkovací dům. Město vybralo pozemek – proluku uprostřed stabilizovaného města. Vznikla tím, že zde byl v roce 2019 zdemolován starý dům, nejstarší dochovaný původní hostinec, který město nechalo zchátrat. Dům bohužel neměl památkovou ochranu. Nikdo nekřičel, nikdo nelitoval. Na jeho místě je teď bahnité parkoviště, jemuž dělají pozadí reklamní billboardy na nově odhalené štítové zdi. 

 

Pseudosoutěž
Byl jsem jako jeden z několika dalších architektů osloven (07/2020), abych zpracoval architektonickou studii na parkovací dům do této proluky. Výběr architekta měl proběhnout formou „soutěže“. Nikoli však soutěže dle pravidel České komory architektů. Nemělo by se tomu tedy říkat architektonická soutěž, říkejme tomu třeba paralelní zadání nebo paralelní studie. Ve zkratce – město si objedná práci u více architektů a posléze si vybere, která je srdci jeho politické reprezentace nejlibější (chybí zde institut nezávislé poroty). 

Může to být poměrně efektivní způsob pro výběr architekta pro drobné zakázky řekněme do 30 milionů Kč. Na parkovací dům za vysoké desítky milionů už by se ale slušelo uspořádat regulérní soutěž architektonickou. Protože i kdyby se náhodou stalo, že jeden tuhle pseudosoutěž paralelních studií vyhraje, nezíská automaticky navazující zakázku na kompletní projektové práce (jako u regulérní soutěže), její hodnota bude totiž velmi pravděpodobně vyšší než zakázka malého rozsahu – tedy větší než 2 miliony korun bez DPH.

 

Zpět na začátek 
Když mě městská architektka oslovila, doporučil jsem vydat se cestou soutěže o návrh dle pravidel ČKA, klidně té s užším výběrem. To neprošlo přes argument finanční nákladnosti a potenciálního zdržení procesu. Skicovné navrhované městem za architektonickou studii bylo 70 tisíc korun. Zde jsem zase oponoval, že město nemůže chtít architektonickou studii – tedy návrh stavby, ale maximálně nějakou koncepční skicu, neb jde o ohodnocení naprosto mimo honorářovou realitu kalkulačky ČKA na požadovaný stavební program. Město tedy upravilo podmínky, požadovalo „skicu“. 

Nakonec jsem se rozhodl výzvu nepřijmout. Stejně se rozhodly i další dva oslovené autorské týmy. Nejistota, která pramení z absence nezávislé poroty, zvítězila. Bez řádné poroty není možné posuzovat kvalitu návrhů. A účastník takové „soutěže“ navíc nemá žádnou záruku, že jeho výsledky neskončí v koši. Za symbolický honorář existuje pro architekta jediná motivace – následná zakázka –, a ta zde prostě není zaručena. 

 

Plot twist

Výzvu přijaly čtyři týmy architektů. Mezitím se vyměnila vládnoucí koalice a původní lokalita pro parkovací dům byla bez odůvodnění označena jako nevhodná (04/2021). Architekti dostali své skicovné a tato skoro-soutěž nebyla vyhodnocena – byla ukončena jednoduchou zprávou, že v řešené lokalitě se nebude pokračovat a že k pokračování na místě jiném bude vyzván už jen jeden tým (shodou okolností ten, jehož člen v roce 2009 porotoval soutěž na území náměstí Svobody, kde má budoucí parkovací dům vzniknout). Město si teď už nehrálo na soutěž. Architektonickou studii zpracoval vybraný tým za 100 tisíc Kč bez DPH. Na dům, který má stát dle zadání 120 milionů Kč. Podle kalkulačky ČKA, což je nezávazný orientační nástroj pro odhad složitosti a nákladů projekčních prací, by to vycházelo na honorář 40 Kč/h. Určitě se dá vést debata o tom, nakolik jsou odhadované stavební náklady v této fázi relevantní, nakolik je kalkulačka ČKA směrodatná. Ale je možné, aby se mýlila v celém řádu?

Vyhrálo město Znojmo loterii? Jako místní obyvatel bych mohl být rád, že zde může konečně vzniknout kvalitní stavba od renomovaných autorů. Jako architekta, který očekává od města vypisování transparentních soutěží, mě přepadá smutek. Jak lze za takových podmínek prosadit architektonickou soutěž? Dokud si my architekti budeme podřezávat větev, na které sedíme… nelze.

 

Autor je architekt žijící ve Znojmě. Od ledna 2021 je členem Výboru pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem města Znojma. Jeho hlavním cílem ve výboru je prosazování architektonických soutěží jako standardního způsobu zadávání velkých projekčních zakázek. Informace v článku si autor vyžádal na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně čerpal z registru smluv. V rámci své praxe se jako architekt účastnil několika paralelních zadání na drobnou architekturu pro veřejný sektor. 

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.