Jan Línek a Vlado Milunić: domov pro seniory v Praze-Bohnicích, 1972–1982, více viz také ERA21 #02/2021, s. 18–19; zdroj: cosa.tv.
Jan Línek a Vlado Milunić: domov pro seniory v Praze-Bohnicích, 1972–1982, více viz také ERA21 #02/2021, s. 18–19; zdroj: cosa.tv.
Charles Jencks v restauraci U Dvou koček píše nástin možného postmoderního sympozia v Praze, které se však nikdy neuskutečnilo, prosinec 1978; přítomni mj. byli: Jiří Ševčík, Jaroslav Ouřecký, Jiří Kučera; foto: archiv Z. Hölzela
Charles Jencks v restauraci U Dvou koček píše nástin možného postmoderního sympozia v Praze, které se však nikdy neuskutečnilo, prosinec 1978; přítomni mj. byli: Jiří Ševčík, Jaroslav Ouřecký, Jiří Kučera; foto: archiv Z. Hölzela
John Eisler, Emil Přikryl, Jiří Suchomel: obytný dům pro IBA v Berlíně, 1982–1985; foto: archiv Jiřího Suchomela.
John Eisler, Emil Přikryl, Jiří Suchomel: obytný dům pro IBA v Berlíně, 1982–1985; foto: archiv Jiřího Suchomela.
John Eisler, Emil Přikryl, Jiří Suchomel: obytný dům pro IBA v Berlíně, 1982–1985; foto: archiv Jiřího Suchomela.
John Eisler, Emil Přikryl, Jiří Suchomel: obytný dům pro IBA v Berlíně, 1982–1985; foto: archiv Jiřího Suchomela.
Milan Pavlík a František Kašička: soutěžní návrh na dostavbu Staroměstské radnice, který zvítězil v hlasování veřejnosti, 1987; repro: Zprávy památkové péče, roč. 75 (2015), č. 3, s. 266.
Milan Pavlík a František Kašička: soutěžní návrh na dostavbu Staroměstské radnice, který zvítězil v hlasování veřejnosti, 1987; repro: Zprávy památkové péče, roč. 75 (2015), č. 3, s. 266.
Michal Brix: návrh na rekonstrukci neexistující památky kostela theatinů v Praze, 1985; repro: Architektura ČSR 4/1986, s. 175.
Michal Brix: návrh na rekonstrukci neexistující památky kostela theatinů v Praze, 1985; repro: Architektura ČSR 4/1986, s. 175.

Postmodernism Without “Postmodernism”

Jana Pavlová

Czech architects, who had already been developing postmodern approaches in their work since the 1970s, considered the term postmodernism misleading and basically forbidden, much like many foreign architects. Whether they demonstrated postmodern strategies being consciously inspired by western architecture, or indirectly through their own exploration, remains a question. Though their postmodern approaches assumed subversive ironic meanings, they were social gestures and environmental calls, too. After 1989, also under the influence of critical regionalism, the terms new modernism, neofunctionalism, or simply functionalism—signifying an uninterrupted connection with the interwar tradition—were established to describe the work of these architects. As a result, there’s still some confusion about what should actually be considered the legacy of the Czech postmodern architectural heritage.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.