Projekt rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně zvítězil v architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži na podzim roku 2016.
Projekt rekonstrukce parku na Moravském náměstí v Brně zvítězil v architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži na podzim roku 2016.
Stav parku před rekonstrukcí.
Stav parku před rekonstrukcí.
Součástí projektu bylo zlepšení stanovištních podmínek stávajících vzrostlých stromů a výsadba nových stromů a keřů.
Součástí projektu bylo zlepšení stanovištních podmínek stávajících vzrostlých stromů a výsadba nových stromů a keřů.
Ocelová elipsa, jež podpírá střechu kavárny, vznikla ve spolupráci architektů projektu s umělcem Richardem Loskotem.
Ocelová elipsa, jež podpírá střechu kavárny, vznikla ve spolupráci architektů projektu s umělcem Richardem Loskotem.
Centrální prostor parku – urban aréna – je určen výhradně pro pěší.
Centrální prostor parku – urban aréna – je určen výhradně pro pěší.
Bylo vysazeno bezmála 40 tisíc sazenic a 70 tisíc hlíz a cibulovin, které vytvářejí květnatý prstenec po obvodu a záhon u centrální plochy.
Bylo vysazeno bezmála 40 tisíc sazenic a 70 tisíc hlíz a cibulovin, které vytvářejí květnatý prstenec po obvodu a záhon u centrální plochy.
Okružní chodník využívá hloubku parku a nabízí alternativní korzovací trasu kvetoucími podrosty pod korunami stromů.
Okružní chodník využívá hloubku parku a nabízí alternativní korzovací trasu kvetoucími podrosty pod korunami stromů.
Jakub Kopec, Klára Zahradníčková / n-1: park na Moravském náměstí – soutěžní návrh, 2. cena.
Jakub Kopec, Klára Zahradníčková / n-1: park na Moravském náměstí – soutěžní návrh, 2. cena.
Schéma hospodaření s dešťovými vodami.
Schéma hospodaření s dešťovými vodami.
Schéma vegetačního řešení.
Schéma vegetačního řešení.
Site plan.
Site plan.


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.