Pánov u Hodonína den po tornádu; foto: Tadeáš Bednarz, Wikimedia Commons.
Pánov u Hodonína den po tornádu; foto: Tadeáš Bednarz, Wikimedia Commons.
Mapa zasažených částí Hodonína; zdroj: ČÚZK.
Mapa zasažených částí Hodonína; zdroj: ČÚZK.
Nová podoba Domu přírody; vizualizace: Létající inženýři.
Nová podoba Domu přírody; vizualizace: Létající inženýři.
Park U Červených domků po zásahu tornádem; v pozadí atletický stadion; zdroj: Arkytek.
Park U Červených domků po zásahu tornádem; v pozadí atletický stadion; zdroj: Arkytek.
Předprostor základní školy a nová podoba parku U Červených domků; v pozadí herní prvek a zároveň sochařský objekt – reminiscence na sušák na prádlo; vizualizace: Arkytek.
Předprostor základní školy a nová podoba parku U Červených domků; v pozadí herní prvek a zároveň sochařský objekt – reminiscence na sušák na prádlo; vizualizace: Arkytek.
Architektonické studii Dětského městečka předcházelo také vypracování studie proveditelnosti a vyjasňování stavebního programu s jednotlivými spolky; skici: MAAUS.
Architektonické studii Dětského městečka předcházelo také vypracování studie proveditelnosti a vyjasňování stavebního programu s jednotlivými spolky; skici: MAAUS.
Návrh Dětského městečka se snaží obnovit původní charakter místa – osadu skrytou v lese; cílem je obnovit ztracenou atmosféru tajemství, klidu, nostalgie; vizualizace: Janoušek & Havlíček; zdroj: MAAUS.
Návrh Dětského městečka se snaží obnovit původní charakter místa – osadu skrytou v lese; cílem je obnovit ztracenou atmosféru tajemství, klidu, nostalgie; vizualizace: Janoušek & Havlíček; zdroj: MAAUS.
Návrh Dětského městečka se snaží obnovit původní charakter místa – osadu skrytou v lese; cílem je obnovit ztracenou atmosféru tajemství, klidu, nostalgie; vizualizace: Janoušek & Havlíček; zdroj: MAAUS.
Návrh Dětského městečka se snaží obnovit původní charakter místa – osadu skrytou v lese; cílem je obnovit ztracenou atmosféru tajemství, klidu, nostalgie; vizualizace: Janoušek & Havlíček; zdroj: MAAUS.


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.