from left: Filip Landa, Zuzana Sankotová Morávková, Osamu Okamura
from left: Filip Landa, Zuzana Sankotová Morávková, Osamu Okamura

ERA21 má nového šéfredaktora

Od ledna 2017 střídá Zuzanu Morávkovou na pozici šéfredaktora časopisu ERA21 architekt a dlouholetý spolupracovník redakce Filip Landa. „Filipa Landu pojí s časopisem několik let spolupráce, během kterých se koncepčně podílel na několika tematických číslech a autorsky na řadě odborných textů. Navíc disponuje zkušenostmi z publikační i architektonické praxe. Jeho odbornost a orientace v oblasti architektury a urbanismu jsou zárukou, že ERA21 si zachová současnou stabilitu i kvalitu obsahové úrovně,“ komentovala změnu Zuzana Morávková. „Tištěná média to v současné době nemají lehké, ale ERA21 si díky intenzivní koncepční práci předchozích šéfredaktorů a odbornému kreditu redakční rady drží výsadní postavení nejen na české architektonické scéně. Rád bych na práci mých předchůdců navázal, udržel unikátní tematické zaměření jednotlivých čísel a pokusil se v časopise více reflektovat aktuální dění v oboru. Chtěl bych ještě více rozšířit naši působnost i mimo samotné stránky časopisu,“ dodává nový šéfredaktor.

Filip Landa (*1984, Litoměřice) je architekt, poutník, otec dvou dětí. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), za svou diplomovou práci obdržel cenu rektora TUL. Studoval také v Belgii (2010-11 Sint-Lucas Architectuur Gent), praxi získal v architektonických kancelářích v USA (2009 Page & Turnbull, San Francisco) a v Nizozemsku (2009 MATH architecten, Delft). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje samostatnou architektonickou praxi s manželkou v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Kromě autorství či editorství řady odborných publikací působil jako editor publikací výzkumu metodiky zadávání územních plánů na FA ČVUT v Praze (2013-15). Je spoluzakladatelem a koordinátorem odborných regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a Litoměřice-Leitmeritz.net. S časopisem ERA21 spolupracuje od roku 2012, nejprve jako příležitostný kurátor, odpovědný redaktor vybraných čísel, poté v pozici externího redaktora a člena redakční rady.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.