ERA21 #05/2017 Urban Infrastructure
ERA21 #05/2017 Urban Infrastructure

ERA21 #05/2017 Městská infrastruktura

V nejnovějším vydání časopisu ERA21 se budeme zabývat specifickou typologií. Zmapujeme pro vás realizace, které jsou součástí technické infrastruktury a slouží jako zázemí pro služby, bez nichž se žádné město neobejde – zdroje energie, tepla či vody, údržba komunikací, recyklace a likvidace odpadů, ale například i ochrana a bezpečí zastoupené požárními zbrojnicemi. Při pátrání po inspirativních příkladech z Česka i zahraničí jsme si kladli otázky, jak plánovat infrastrukturní stavby chytře, efektivně, ekonomicky a přitom krásně? Neplatí v případě těchto staveb dvojnásob, že účelnost rovná se krása? Představíme stavby, které na první pohled nemusejí být zajímavé, na druhý pohled však představují zcela zásadní prvek pro správné fungování města. Elektrárny, teplárny, sběrny a spalovny odpadu, kotelny, sklady, zázemí silniční údržby, vodojemy, elektrické rozvodny… I takové stavby se občas stávají výzvou pro architekty. Jejich návrh vyžaduje podrobnou znalost dané typologie a použitých technologií. Navíc měřítko infrastrukturních objektů téměř vždy představuje důležitý urbanistický zásah, odehrávající se většinou v okrajových částech měst. Je potřeba, aby podobné stavby navrhoval architekt? A co je vlastně onou architekturou u těchto ryze inženýrských objektů? Znalce asi nepřekvapí, že velká část časopisu je věnována realizacím rakouské bratrské dvojice architektů Marte-Marte. Podařilo se nám dokonce získat exkluzivní rozhovor se Stefanem Marte – vyzvídali jsme, jak je možné, že ve Vorarlbersku vznikají významné ukázky dané typologie v takové kvalitě, která je u nás takřka nepředstavitelná. Kromě rakouských příkladů se můžete těšit na realizace ze Stockholmu, Kodaně, Londýna či italských Alp. Nebude ale chybět ani Děčín, Palkovice či Bělov.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.