Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné, zleva: Osamu Okamura, Ivan Gogolák, Vendula Hnídková, Tomáš Zdvihal a další; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné, zleva: Osamu Okamura, Ivan Gogolák, Vendula Hnídková, Tomáš Zdvihal a další; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné; foto: Filip Landa.
Výroční zasedání redakční rady ERA21; foto: Zuzana Morávková.
Výroční zasedání redakční rady ERA21; foto: Zuzana Morávková.

Výroční zasedání redakční rady ERA21

Jako každý rok se v pátek 11. září 2020 v Brně sešla redakční rada časopisu ERA21, aby zhodnotila uplynulý ročník a prodiskutovala náměty na témata pro rok 2021. Za poměrně hojné účasti jsme letošní výroční zasedání zahájili ve 13:30 prohlídkou novostavby kostela blahoslavené Marie Restituty na sídlišti Lesná s výkladem jeho autora Marka Jana Štěpána. Měli jsme tak jedinečnou možnost prohlédnout si kostel ze všech úhlů pohledu, a to vše právě den před jeho slavnostním požehnáním.

Setkání redakční rady pokračovalo v kavárně Šestá větev a intenzivní diskuze nad koncepcí časopisu a tematickými okruhy pro další rok se protáhla až do večerních hodin. Pozitivně jsme zhodnotili i probíhající jubilejní 20. ročník, který navzdory všem komplikacím v souvislosti s pandemií covidu-19 probíhá dle stanoveného edičního plánu. Všem členům a členkám redakční rady patří poděkování. Čtenáři a čtenářky se mohou i v příštím roce těšit na kvalitní obsah našeho časopisu.

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.