Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.
Blower door test; zdroj: HELUZ.

HELUZ provede Blower door test a vystaví protokol o měření průvzdušnosti pro získání dotace
 

Dotaci až půl milionu korun na stavbu energeticky úsporného domu poskytuje program Nová zelená úsporám. Jedním z předpokladů pro získání dotace je úspěšné absolvování Blower door testu, tedy měření kvality provedení obvodového pláště budovy z pohledu jeho vzduchotěsnosti. Toto měření si lze nově objednat u společnosti HELUZ, jejíž certifikovaný technik je oprávněn protokol o měření průvzdušnosti vystavit.

 

Blower Door test je měření průvzdušnosti obálky budovy pomocí tlakového spádu a provádí se
podle ČSN EN ISO 9972. Slouží pro ověření kvality provedení obvodového pláště budovy z pohledu jeho vzduchotěsnosti, která je důležitá pro minimalizaci tepelných ztrát. Samotné měření spočívá v osazení ventilátoru do otvoru v obvodovém plášti budovy. Za pomoci ventilátoru se vytváří podtlak a přetlak v interiéru a na základě měřeného průtoku vzduchu se stanoví, jaká je
vzduchotěsnost obálky budovy.

„Zhotovení stavby ve vzduchotěsném režimu tak, aby splnila požadované hodnoty, nám pomáhá dosáhnout požadované úspory nákladů na bydlení. Nejde ale pochopitelně o nutnost dosáhnout úplné vzduchotěsnosti, norma určitou výměnu vzduchu povoluje. Technickou mluvou řečeno, při přetlaku/podtlaku 50 Pa je povolena výměna maximálně 60 % objemu vzduchu v interiéru za jednu hodinu. Z toho je odvozena hodnota n50 < 0,6 h-1,“ vysvětluje Ing. Martin Coufalík, produktový specialista společnosti HELUZ, který je vedený v seznamu specialistů u Státního fondu životního prostředí ČR zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech a může tak vystavovat protokol o měření průvzdušnosti jako podklad pro získání dotace.

Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, a uvádí se jako hodnota n50:

n50 ≤ 1,5 h-1 pro nízkoenergetický rodinný dům

n50 ≤ 0,6 h-1 pro pasivní rodinný dům

 

Doporučené hodnoty n50, N se stanovují v závislosti na způsobu větrání v budově podle tabulky:

Větrání v budově

n50, N

n50, N

 

Úroveň I

Úroveň II

Přirozené

4,5

3,0

Nucené

1,5

1,2

Nucené se zpětným získáváním tepla (ZZT)

1,0

0,8

Nucené se ZZT, pasivní domy

0,6

0,4

 

Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vždy, hodnoty na úrovni II se doporučuje splnit přednostně.

 

Kontrolní měření po dokončení hrubé stavby se vyplatí

V případě zděného domu z cihelných bloků lze za vzduchotěsnou vrstvu pro splnění hodnot Blower door testu považovat řádně omítnuté zdivo. „Problémová místa, kde dochází k netěsnostem a tedy k únikům, nejsou ani tak v ploše zdiva, ale v místech prostupů (voda, odpady, kabeláže, vzduchotechnika) a v místech napojení podlahových konstrukcí na zdivo, osazení oken a podobně,“ vypočítává možné rizikové body Ing. Martin Coufalík. Řada těchto detailů je v cihelném systému HELUZ vyřešena a je samozřejmě stavebníkům k dispozici.

 

Důležité je rovněž použít vhodné těsnicí pásky a tmely tam, kde vzduchotěsnou funkci vnitřní omítka plnit nebude. Velmi častou chybou je totiž utěsňování pomocí běžné montážní pěny. Pokud je potřeba nějaké detaily utěsnit, musí se použít k tomu účelu i vhodný prostředek. Nejlépe takový, který je trvale pružný a neztrácí své schopnosti vlivem jeho stáří.

Ze zkušenosti proto ing. Martin Coufalík doporučuje využít možnosti kontrolního měření, které se provádí po dokončení hrubé stavby, provedení hlavní vzduchotěsnicí vrstvy, osazení všech výplní otvorů (okna, dveře, vrata, HS portály, komínové těleso, výlezy …) a většinou po provedení vnitřních omítek: „Toto předběžné měření průvzdušnosti vzduchotěsnicí vrstvy v průběhu stavby odhalí nedostatky ve fázi, kde je snazší je opravit, určitě se tedy vyplatí,“ dodává technik společnosti HELUZ.

 

Měření Blower door testu provádí společnost HELUZ po celé České republice, pro stavebníky z cihelného systému HELUZ za výhodnějších podmínek.

 

Nejčastější místa úniků (chyby při stavbě objektu), na které je dobré zaměřit pozornost:
 netěsnosti kolem rámů oken a dveří (neseřízené nebo špatně seřízené kování)
 chybně provedení osazení a utěsnění rámu oken
 nesprávně provedené napojení dveří na podlahovou konstrukci
 chybně provedené utěsnění jednotlivých prostupů vody a kanalizace
 špatně provedená elektroinstalace ve stropních konstrukcích
 neutěsněné prostupy kabelů v elektrokrabicích
 špatně provedené nebo dokonce chybně naprojektované detaily stavby
 špatně provedené těsnicí fólie (malé přesahy, chybné spojování jednotlivých pásů)
 chybně provedené napojení podlahy a svislých obvodových konstrukcí
 nedotažení vnitřních omítek – mezery u podlah a u stropních konstrukcí
 špatně provedené zavěšení konstrukcí SDK podhledů
 chybně provedené prostupy pro ovládání vnější stínicí techniky
 chybné provedení komínového tělesa nebo zvolení zcela nevhodného typu
 neodborné napojení krbu nebo jiného topidla (přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od
něj)
Více informací a jak si službu HELUZ objednat zjistíte na  www.heluz.cz

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.