Posuvné stínicí plechové panely s vypalovanými figurativními motivy jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice.
Posuvné stínicí plechové panely s vypalovanými figurativními motivy jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice.
Přilehlý parter galerie je pojednán jako otevřená výstavní plocha, rozšiřuje tak navazující veřejný uliční prostor.
Přilehlý parter galerie je pojednán jako otevřená výstavní plocha, rozšiřuje tak navazující veřejný uliční prostor.
Novostavba poutá velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem.
Novostavba poutá velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem.

Minimalismus stage garden dává vyniknout umění

Objektu nové výstavní plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnově pod Radhoštěm byl záměrně dán až asketický výraz, aby vyniklo to, oč v galerii běží především – vystavovat umění. Druhým důvodem minimalistického pojetí novostavby, kterou navrhl Ing. arch. Karel Janča, byla i bezprostřední blízkost drobné hrázděné stavbičky, které se říká Altán.

 

Rozpadající se objekt Altánu, který pamatuje ještě doby rožnovského lázeňství, odkoupili od města začátkem devadesátých let mladí manželé – akademický sochař Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová – a přetvořili jej na výstavní galerii. Záhy však zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr, a tak tu vznikla prodejní galerie KUK kováře Václava Kitzbergera (Igorova tatínka), orientovaná převážně na produkty uměleckého kovářství. Sen o výstavbě galerie moderního umění však zůstal a pomalu se začal naplňovat, když se jim v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek.
Z celkového konceptu vytvoření centra umění v podobě komplexu výstavních pozičních objektů v lokalitě Na zahradách včetně stávajícího Altánu je nyní nově realizován první díl mozaiky – stage garden GALLERY CREARS. Vznikl atraktivní, moderní a současný prostor k realizaci autorských i skupinových výstav pro potřeby soukromé galerie jako naplnění vize manželů být nezaměnitelnou galerií se zahraničním přesahem, čehož dosáhli ve spolupráci s významnými umělci.
„Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným Altánem až v druhé frontě a hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem. Novostavbě byl záměrně dán asketický výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla, tedy pro to, o co běží především, pro vystavovaný kumšt,“ vysvětluje autor návrhu Ing. arch. Karel Janča a pokračuje: „Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní portál s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice – posuvné stínicí plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice. Hra světel, slunce a stínů na bílé hmotě je tak umocněna nejen na vnější tváři budovy, ale i v interiéru. Dodává výstavní expozici další napínavou, tajemnou, měnící se atmosféru.“
Novostavba stage garden GALLERY CREARS je pojata jako zděný jednovrstvý konstrukční systém z broušených tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 s vnitřními železobetonovými a ocelovými sloupy a se stropními železobetonovými monolitickými deskami. Objekt je založen na základových betonových pasech a patkách. Střešní krytinu plochých střech tvoří povlaková hydroizolace z měkčeného PVC krytá kačírkem. Vnitřní podlaha je betonová, povrchově leštěná. Vnější zpevněné plochy jsou betonové monolitické s povrchovou úpravou kartáčováním.
Dispozice novostavby je pojata jako jeden výstavní prostor dělený mobilními paravány s vestavěným blokem hygienického a technického zázemí. „Neméně podstatnou výtvarnou výrazovou roli sehrává také okolní parter a jeho vymezení plotem z betonových zdí, vypalovaných plechových panelů a živého oplocení. Umění zde doplňuje architekturu a naopak, vzájemně se prolínají. Tak je to vlastně u galerie správně,“ doplňuje Karel Janča.

 

místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm; účel stavby: výstavní galerie stage garden GALLERY CREARS; autor: Karel Janča / janca architect; spolupráce: Martin Kaňák, Ingrid Kitzbergerová, Ivana Štenclová (návrh okenic a plotových dílců); realizace: 2018–2019; foto: Jakub Sobotka, Natálie Jančová, Petr Kolmačka

 

www.heluz.cz

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.