O možnostech automatizovaných systémů stínění jsme hovořili s Patrikem Háchou ze společnosti Somfy; zdroj Somfy.
O možnostech automatizovaných systémů stínění jsme hovořili s Patrikem Háchou ze společnosti Somfy; zdroj Somfy.
Pelčák a partner architekti: budova CPTO UJEP Ústí nad Labem, dokončeno 2020; foto: Filip Šlapal.
Pelčák a partner architekti: budova CPTO UJEP Ústí nad Labem, dokončeno 2020; foto: Filip Šlapal.
DRNH: pavilon tropického zemědělství ČZU v Praze, dokončeno 2020; foto: Vojta Herout, Adapterra Awards.
DRNH: pavilon tropického zemědělství ČZU v Praze, dokončeno 2020; foto: Vojta Herout, Adapterra Awards.

Somfy: současné trendy ve vývoji systémů stínění

Přestože se v současnosti věnuje velká pozornost inteligentním systémům stínění pro rodinné domy, nalezne takové centrální řízení uplatnění i u větších občanských či komerčních staveb. Výhody systémů automatizovaného stínění a jejich vliv na vnitřní klima budov popsal v rozhovoru pro časopis ERA21 Patrik Hácha, project business manager pro státy střední a východní Evropy ve společnosti Somfy.

 

Pokud začneme obecně, jak mohou systémy automatizovaného stínění zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a snížit energetickou náročnost budov? S jakými požadavky investorů se dnes setkáváte? Lze vysledovat nějaký současný trend?

Vnitřní prostředí by mělo stát vždy v popředí zájmu, protože dnes lidé tráví devadesát procent času uvnitř budov. V Česku je ale ve valné většině případů hlavně tlak na úsporu nákladů. Od tohoto se musíme snažit posunout dál a hledat výhody ve zlepšení vnitřního klimatu, aby se zohlednily i dopady na zdraví člověka. V Somfy proto věnujeme vnitřnímu prostředí velkou pozornost.

U většiny projektů, které zpracováváme, požaduje investor ochranu interiéru proti slunci a ochranu samotného stínění proti větru. Současnou architekturu charakterizuje velké procento prosklených ploch, což s sebou nese nežádoucí tepelné zisky během letního období, ačkoli tytéž zisky jsou vítány během slunečných dní zimního období. Tepelné zisky lze regulovat jak vnějším, tak vnitřním stíněním. Samotná instalace stínění však negarantuje pozitivní efekt na vnitřní klima či na spotřebu energií. Vyřešení automatizace a motorického řízení stínění proto napomáhá nejen ke zlepšení vnitřního klimatu, ale podílí se také na tzv. light managementu neboli optimalizaci osvětlení interiéru, a ve výsledku směřuje k minimalizaci provozních nákladů staveb. Dalo by se říci, že právě použití automatizace je klíčem k dosažení požadovaného výsledku.

Investoři dále předpokládají přítomnost centrálního a lokálního ovládání propojeného s nadřazeným systémem měření a regulace. Aktuálně se objevuje trend systémové integrace, tedy propojení použitých technologií do jednoho ovládacího centra. Věřím, že společnosti zaměřující se tímto směrem budou v nejbližších letech udávat krok v uspokojování požadavků stavebníků a v reálně dosahovaných kvalitách vnitřního prostředí domů.

 

Jak konkrétně na uživatelské požadavky mohou reagovat řešení od Somfy?

Na počátku navrhování systému většinou rozdělíme budovu do tzv. zón. Nejjednodušším druhem zónování je podle jednotlivých fasád, kde většinou panují stejné podmínky z hlediska slunečního záření nebo působení větru. Pokud máme budovy o několika křídlech, kde jedna část stíní druhé, naše chytré systémy vypočítají, že ve chvíli, kdy na ně dopadá stín, není potřeba je stínit uměle. Dokážeme jít až na úroveň jednoho pokoje, dokonce i jednoho okna, a algoritmem vypočítat aktuální potřebu stínění. Díky tomu dosáhneme kontinuálního osvětlení v interiéru, které je pro uživatele příjemnější. Automatizace jednoznačně napomáhá zkvalitnit vnitřní prostředí budovy a zvyšuje komfort pro uživatele. Průzkumy ukazují, že zatímco s manuálním systémem stínění manipulují lidé zhruba pětkrát za den, automatizovaný systém na základě údajů ze světelného a větrného čidla vyhodnocuje oslnění nebo intenzitu slunce a pohne roletou až čtyřicetkrát.

 

Liší se realizace automatického stínění v komerčních stavbách od staveb rezidenčních?

Trh rezidenčních staveb roste zhruba dvojnásobně rychle, než je tomu u komerční výstavby, a tato větší dynamika růstu se odráží i v aktivitách developerů. Vidíme poměrně jasné signály, že je trh komerčních staveb relativně saturován a je těžší se zde prosadit. Důležitou roli ve vývoji současné situace hrají také normativy. Mezi nejznámější patří například směrnice evropské komise EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). U komerčních budov je zaměření na téměř nulovou spotřebu výraznější, a právě zde přicházejí ke slovu možnosti a výhody automatizovaného stínění či vytápění. Požadavky norem se zpřísňují, jedná se ale o logické vyústění pokračujících klimatických změn.

 

Považujete aktuální normativní požadavky za dostatečné, nebo je potřeba je nadále zvyšovat?

Relativně nedávno jsme zpracovávali vlastní analýzu normativů ve světě, ale zaměříme-li se pouze na oblast střední a východní Evropy, lze konstatovat, že požadavky jsou vesměs harmonizované. Evropské normativy se přejímají do místních národních norem, kde přetrvává jejich doporučující charakter, dokud ovšem například konkrétní právní předpis nebo rozhodnutí správního orgánu nezačnou dodržení norem vyžadovat. Požadavky se týkají například zajištění výměny vzduchu v budově, minimálních i maximálních teplot, množství světla či CO2.

 

Objevily se v poslední době v normativech nějaké novinky?

Mohu zmínit například „Smart building readiness indicator“, který vešel v platnost letos v lednu. Indikuje směr, jak se vyvíjejí požadavky na automatizaci staveb. Za zmínku dle mého názoru stojí také předpisy a doporučení týkající se stínicí techniky a automatizace, které zastřešuje mezinárodní organizace ES-SO. Ta slučuje výrobce těchto systémů z celého světa. Má k dispozici detailní analýzy věnující se dopadu stínicí techniky a souvisejících prvků na budovy z hlediska udržitelnosti a energetické náročnosti.

 

Jaká je úroveň informovanosti a povědomí o možnostech automatizovaných stínicích systémů u českých architektů?

Myslím, že řada architektů v ČR disponuje potřebnými informacemi. Vědí, že existují systémy stínění a že je potřeba použít jiné typy skel, které v zimě pomohou k pasivním ziskům. V poslední době zde vznikají velmi zajímavé stavby, kde se tyto systémy uplatnily, například Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP v Ústí nad Labem (Pelčák a partner architekti, 2020), budova Fakulty tropického inženýrství ČZU v Praze (DRNH, 2020) a mnohé další. U některých projektů naopak vnímáme chybějící povědomí o tom, jaké možnosti automatizované systémy nabízejí a jak dokážou zkvalitnit vnitřní prostředí i ušetřit na energiích. V tom chceme architektům pomoci a být jim dobrými partnery.

 

Jak konkrétně jim můžete pomoci?

Architekta zajímá, jakým způsobem může pracovat například s dynamickým stíněním, pokud navrhne určitý typ fasády. Na nás je ukázat mu, jaké má možnosti a jak může řešení konkrétně vypadat a fungovat. Kvalitu vnitřního prostředí neovlivňuje jenom zvolená barevnost stínicího prvku, ale hlavně další parametry, jako jsou hustota či tloušťka zvoleného materiálu a možnosti automatizace. Je důležité řešit funkčnost nejen zvenku, ale i uvnitř. Například u tzv. screenů jsou na trhu dostupné různé hustoty, tloušťky i barvy. Výběrem architekt ovlivní nejen míru osvětlení, ale i možnost výhledu z okna.

Architektům také umíme pomoci předběžnou kalkulací dopadů použití automatizované stínicí techniky na konkrétní budovu, resp. místnost a její energetickou náročnost. Somfy má k dispozici pokročilé softwarové nástroje, například simulační program ES-BO (Early Stage Building Optimization), který dokáže spočítat dopad použití konkrétního typu stínicí techniky na spotřebu energie pro chlazení či vytápění. Tyto nástroje se v komerční výstavbě běžně používají pro klíčová rozhodnutí už při formulaci zadání nebo v průběhu navrhování stavby. Klientům jsme schopni kvantifikovat, kolik procent nákladů na chlazení a osvětlení ušetří instalací automatizovaného stínění, které zabrání přehřívání a zároveň optimalizuje využití denního světla.

A to je i úkol pro nás do budoucna – dokázat náklady propočítat pro investory tak, aby byly vidět ty nejdůležitější hodnoty. Prodáváme totiž v podstatě neviditelné produkty, skrytou elektroniku, takže důležité jsou pak výsledky v podobě ušetřené energie, peněz i zvýšeného komfortu uživatelů.

 www.somfy.cz

 

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.