Osamu Okamura; zdroj: reSITE.
Osamu Okamura; zdroj: reSITE.

Co je to komunitní architektura?

Osamu Okamura

 

V poslední době se, nejen u nás, začaly množit jako houby po dešti novostavby tzv. komunitních center. Soutěž stíhá soutěž, představitelé obcí se předhánějí, kdo bude mít krásnější a účelnější dům pro všeobecné využití. Kde se bere tento fenomén, když slovo komunita je u nás stále spíše cizí?

Podíváme-li se do historie, nalezneme mnoho typů obdobných „institucí“ společenského rázu, často však vymezených pouze pro setkávání určité specificky zaměřené skupiny obyvatel: typicky to byly a jsou církevní sbory, sokolovny, denní stacionáře, nízkoprahová centra, klubovny různých zájmových nebo sportovních spolků nebo kulturní domy.

Dnes se zdá, že jedním z velkých politických témat naší v zásadě bohaté společnosti je posilování soudržnosti, zvyšování odolnosti a konkurenceschopnosti napříč disciplínami i skupinami obyvatel. Jako občané se ptáme: Jak vytvářet pospolitost v čase vzrůstajícího individualismu a prioritního uspokojování především osobních potřeb? Jak pěstovat bohatý společenský a kulturní život z vlastních, často omezených
zdrojů? Z pohledu vedení obce: Jak nabídnout kvalitní náplň volného času a inspiraci obyvatelům své obce? Jak pečovat o rozvoj lidského potenciálu a poskytovat rovné šance jakkoli znevýhodněným? Jak zvýšit kvalitu života obyvatel a nastartovat další rozvoj obce? A v obecné rovině: Jak vytvořit silnou a soběstačnou obec svobodných lidí, kteří si nejen v případě potřeby nebo náhlé krize dokážou navzájem pomoci a dokážou se i angažovat pro druhé?

Komunitní architektura je tak zhmotněním tužeb po lidské pospolitosti a vzájemné blízkosti. Prostorovou úvahou nad tím, co nás spojuje.

 

Osamu Okamura (*1973, Tokio, JP) je architekt, programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální tvorba (2003). Studoval také na ENSA Nantes ve Francii. V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor časopisu ERA21. Je oficiálním nominátorem Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku, členem správní rady Nadace české architektury, členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálním certifikátorem Registru uměleckých výsledků českých vysokých škol v segmentu Architektura. Přednášel na univerzitách, institutech a konferencích v USA, Japonsku, Thajsku, Turecku, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, na Ukrajině a v České republice, aktuálně přednáší na soukromé vysoké škole architektury ARCHIP. V roce 2014 byl vybrán mezi New Europe 100 – sto výjimečných inovátorů ze střední a východní Evropy – časopisem Res Publica, společností Google a Visegradským fondem, ve spolupráci s Financial Times.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.