Profil časopisu

Časopis ERA21 je jedním z nejvýraznějších a nejrespektovanějších českých odborných časopisů o architektuře, jenž reflektuje aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Jeho charakteristickým rysem je tematické zaměření jednotlivých čísel, které vznikají v úzké spolupráci s interními i externími kurátory a s redakční radou, v níž se setkávají odborníci z řad praktikujících architektů i teoretiků architektury z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Díky tomu ERA21 přináší hluboký vhled do dané problematiky; v ucelené sérii tak vzniká soubor dokumentů trvalejší hodnoty, k nimž se lze opakovaně vracet. Kromě informování čtenářů o dění v oblasti architektury klade časopis důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování.

 

ERA21 se soustavně snaží o zakotvení odborné diskuze do celosvětových souvislostí; v míře jinde nevídané prezentuje českým čtenářům stav architektonického diskursu ve světě a porovnává jej s domácími výsledky a řešeními obdobných problémů. Jako jediný český časopis se ERA21 systematicky zabývá architektonickou scénou okolních a svou historií nám blízkých zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo a dalších).

V tematické části se doplňují různé formáty textů a prezentací, které analyzují problémy, hledají historické pozadí, společenské souvislosti, metodiku řešení a nabízejí praktická východiska – jednak formou textovou, jednak v podobě konkrétních realizací. Převážně se jedná o původní autorské texty psané na míru časopisu, případně o překlady textů dosud nepublikovaných v češtině. V druhé části časopisu jsou publikovány články technického charakteru a informace o produktech na trhu.

ERA21 poskytuje prostor také pro prezentaci významných oborových akcí, pravidelně podporuje řadu kulturních a vzdělávacích projektů či subjektů formou mediálního partnerství; dlouhodobě spolupracuje například s Galerií Jaroslava Fragnera, občanským sdružením Kruh, Galerií architektury Brno, sdružením PRAHA / Fórum pro architekturu a média, s Designblokem, s Českou a Slovenskou komorou architektů. Časopis udržuje exkluzivní mediální partnerství s Českou cenou za architekturu i s cenou za architekturu na Slovensku CE.ZA.AR. O stabilitě média svědčí také dlouhodobá grantová podpora Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadace české architektury a Statutárního města Brna.

Časopis ERA21 je určen architektům, studentům architektury, projektantům, teoretikům architektury, historikům umění, pedagogům a vědeckým pracovníkům. Také kulturním (knihovny, muzea, galerie) a vzdělávacím institucím (fakulty architektury, stavební fakulty, střední odborné školy stavební), profesním organizacím a spolkům (komora architektů), institucím veřejné a státní správy ovlivňujících podobu veřejného prostoru (magistráty, ministerstva) i komerčním subjektům. A rovněž příznivcům soudobé kvalitní architektury z řad laiků. Časopis je propagován v rámci doprovodných programů (diskuzní večery, přednášky, komentované procházky v rámci Dne architektury), skrze mediální partnerství na jednotlivých akcích, prostřednictvím elektronických newslettrů pro abonenty i sociálních sítí (Facebook) a na stránkách dalších informačních oborových webových portálů. ERA21 je také pravidelným účastníkem festivalů a veletrhů (Stavební veletrhy Brno, FOR ARCH, Designblok, AMPER, Aquatherm, ISH Frankfurt, Light + Building, Made Expo Milán, Bau Mnichov a dalších). Koncem roku 2016 ERA21 odkoupila databázi časopisu Architekt.

 

Historie časopisu

Časopis ERA21 vznikl v roce 2001 a jeho původním záměrem bylo věnovat se tématům jako udržitelná architektura, alternativní zdroje energie apod. (odtud také původní podtitul Ekologie – Realizace – Architektura pro 21. století). První šéfredaktorku časopisu Helenu Šnajdarovou, která se rozhodla věnovat mateřským povinnostem, již v roce 2002 vystřídal historik a teoretik architektury Rostislav Koryčánek, za jehož působení se nové periodikum stalo všeobecně uznávaným médiem s celorepublikovým dosahem. Tematické směřování jednotlivých čísel se ještě více prohloubilo s nástupem v té době neznámého architekta Osamu Okamury na pozici šéfredaktora (2005) a tato koncepce je pro časopis charakteristická dosud. S Osamu Okamurou se ERA21 stala aktivnější v celém středoevropském prostoru a ještě více se zaměřila na hledání souvislostí napříč obory. V roce 2013 začal Osamu Okamura spolupracovat s reSITE a odborného vedení jednotlivých čísel se externě ujali Marcela Steinbachová a Filip Landa. Redakční tým doplnila Zuzana Morávková, která byla v lednu 2015 jmenována šéfredaktorkou, aby navázala na silné stránky časopisu a posílila jeho pozici na špičce českého trhu. V roce 2017 převzal vedení časopisu Filip Landa.

 

Lidé v redakci (chronologicky)

Helena Šnajdarová, Rostislav Koryčánek, Tomáš Prokůpek, Zuzana Morávková, Osamu Okamura, Marek Kuchta, Jakub Kopec, Petra Hlaváčková, Hana Lesáková, Filip LandaERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.