Ediční plán na rok 2023

Pokud pro nás máte zajímavý tip na článek nebo realizaci, případně pokud jste sami k některému z témat něco napsali a chtěli byste to publikovat, neváhejte se obrátit na redakci.

 

ERA21 #01/2023 ZVUK V ARCHITEKTUŘE

O tom, že architektura není jen vizuální disciplína, ale v jejím vnímání hrají důležitou roli i ostatní smysly jako je např. sluch, není sporu. Komponování prostoru může mít podobné zákonitosti jako komponování hudby. Urbanismus je orchestrací hmoty a prostoru. Akustika je jedním ze základních aspektů ovlivňujících formu staveb. Ještě hlouběji se dostaneme, pokud se zaměříme na souvislosti architektury s hudbou. Známý slogan „architektura je zkamenělá hudba“ vznikl jistě především jako metafora. Naproti tomu pojmy jako harmonie nebo rytmus, které vycházejí ze světa hudby, jsou neodmyslitelnou součástí architektury. Architektonika hudby, tektonika hudebního díla, je význam přenesený z prostorově organizovaného stavebního či geomorfologického celku na smysluplné uspořádání (=stavbu) hudební skladby ze zvukového materiálu probíhajícího a nezbytně vnímaného v čase. V tomto ohledu jako by se oba umělecké obory k sobě navzájem protisměrně blížily. Volně navážeme na podobně zaměřené číslo, které vyšlo už v roce 2004. Zaměříme se nejen na výsostně akustické úlohy, jako je např. připravovaná Vltavská filharmonie v Praze (BIG), koncertní sál v Ostravě (Steven Holl), Janáčkovo kulturní centrum v Brně nebo koncertní dům v Mnichově (Cukrowicz Nachbaur Architekten), ale i na téma akustické ekologie v urbánním prostředí, a to jak v celku (městské plánování), tak v detailu (např. design protihlukových stěn, využití zeleně jako akustického filtru, apod.).

 

ERA21 #02/2023 ARCHITEKTURA FAUNY A FLORY

Kdysi hlavně typologické téma nabývá v průběhu posledních dekád nových významů v souvislosti s vymíráním druhů (semenné banky), studiem zvířecího chování (počítačové simulace chování roje, stigmergie apod.) či hledáním ztracené divokosti. Téma může současně sledovat typologickou linku staveb, kde se kromě zoologických pavilonů objevují nové typologické druhy: zvířecí krematorium, psí hotely, nové veterinární kliniky, atypické zemědělské stavby, nový přístup k chovu domácích a hospodářských zvířat apod. V některých zemích platí stavební předpisy, obsahující zásady pro podporu přirozeného habitatu zvěře uprostřed měst (úkryty pro ptáky, dostatek zeleně, ochrana užitečného hmyzu, regulace intenzity umělého osvětlení pro noční zvěř apod.). Objevují se řešení minimalizující riziko nárazu ptáků do okenních skel. Dalším tématem jsou stavby, které si staví zvířata sama pro sebe bez přičinění architektů. Využívání biologických materiálů (včelí vosk, mycelium, apod.) začíná ve stavebnictví také hrát čím dál významnější roli. V historii časopisu ERA21 se ještě žádné číslo nevěnovalo architektuře z těchto úhlů pohledu.

 

ERA21 #03/2023 VOLNOČASOVÁ INFRASTRUKTURA

Pandemie covid-19 nás mj. postavila před otázku, jak trávit volný čas. Dopady tohoto společenského přerodu bude muset reflektovat i volnočasová infrastruktura. Změny v cestovním ruchu i v přístupu k (pří)městské rekreaci s sebou nesou požadavky i v otázkách architektury a zavedených typologií, od projektů drobného měřítka po celé systémy v rámci sídel a krajiny. Téma volně naváže na loňské číslo s podtitulem Krajiny výletů a zaměří se na volnočasové projekty z pohledu městské rekreace. Využití volného prostoru ve městě dostává v poslední době nové podoby a objevují se neobvyklá řešení s dopadem na urbanismus celých městských čtvrtí.

 

ERA21 #04/2023 RODINNÉ DOMY DNES II

Druhý díl tématu rozvinutého ve 4. čísle ročníku 2022 se bude věnovat speciálně rekonstrukcím. Zdánlivě banální téma může přinést zcela nové pohledy na typologii rodinných domů. Cílem nebude pouze katalogově představit řadu současných rodinných domů, ale prostoupit více do hloubky k uvažování klientů, architektů i dodavatelů staveb. Individuální bydlení na předměstí se z idealizované představy soukromého prostoru proměnilo na zodpovědné tázání po své opodstatněnosti a ekologické udržitelnosti. Zabývat se opět budeme také tématem uživatelských proměn ikonických domů z předchozích dekád.

 

ERA21 #05/2023 (POVÁLEČNÁ) OBNOVA MĚST

Velmi aktuální téma v souvislosti s válkou na Ukrajině. Několik světových architektů se již nechalo slyšet, že se na obnově země budou podílet. Téma lze představit z několika hledisek: architektonická a urbanistická obnova v historii – poučení se z chyb předchozích generací, transformace vojenských objektů, měst a opevnění, provizorní řešení (dočasné ubytování uprchlíků apod.). Téma obnovy měst lze generalizovat na obnovu po jakékoli jiné katastrofě (záplavy, tornádo, tsunami, zemětřesení, hurikán).

 

ERA21 #06/2023 FRANCOUZSKÁ ARCHITEKTURA

Šesté číslo v roce tradičně mapuje vybranou zahraniční architektonickou scénu. Francouzská architektura paradoxně v časopise ERA21 ještě nebyla. Spíše než na celou Francii se zaměříme na vybraný region, případně vysledujeme fenomén typický pro francouzskou architekturu, popř. se pokusíme zmapovat menší nebo začínající francouzské architektonické kanceláře. Přínos časopisu ERA21 spočívá mj. v tom, že pro české obecenstvo objevuje nová témata i neznámé či čerstvě etablované architekty. ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.