Redakční rada

 

Alžběta Brůhová (*1990, České Budějovice) je architektka na volné noze. Svůj zájem dlouhodobě směřuje k tématům 3P: Pestrost, Podmínky, Péče. Vystudovala UMPRUM v Praze, kde poté několik semestrů pedagogicky působila. V roce 2019 založila spolu s kolegyní Adélou Pečlovou profesní komunitu Architektky, která nabízí prostor pro spojování a další vzdělávání žen působících v oblasti stavební kultury (Pestrost). Byla iniciátorkou a jednou z členek mezioborového týmu zpracovávajícího průzkum Pracovní podmínky mladých architektů a architektek, jehož výstupy byly publikovány v ERA21 #03/2020 (Podmínky). Je spoluautorkou výstavy pro galerii VI PER Vadí x Nevadí: Jak se žije dětem a rodičům v Praze? (Péče). Dlouhodobě se zajímá o témata spojená s feminismem, intersekcionalismem a o rozšíření definice architektury. Členkou redakční rady je od roku 2021. www.alzbetabruhova.cz, www.architektky.net

 

Kateřina Čechová (*1984, Rokycany) je architektka-urbanistka. Absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects a UNIT architekti. Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. V roce 2024 zde obhájila disertační práci. Od roku 2022 působí jako vedoucí Kanceláře architekta města Tábor. Členkou redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2017.

 

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) je architekt. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011) a doktorát tamtéž (2018). V roce 2010 spoluzaložil sdružení gogolák + grasse, s nímž získal mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizuje řadu územních a regulačních plánů. Sdružení se zaměřuje i na publikační činnost, kurátorování přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách a snaží se aktivně zapojovat do života architektonické obce skrze architektonické soutěže a veřejnou debatu. Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů. Od roku 2017 je členem redakční rady časopisu ERA21.

 

Vendula Hnídková (*1978, Praha) je historička architektury, zaměřuje se na architekturu a design 19.–21. století. Vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně a doktorské studium Teorie a dějiny designu a intermédií na VŠUP v Praze. Od roku 2005 působí na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je dlouholetou členkou redakční rady časopisu ERA21 a autorkou několika publikací, např. Národní styl. Kultura a politika (2013), Pavel Janák. Obrys doby (2009), Moskva 1937 – architektura a propaganda v západní perspektivě (2018), Jan Šépka: Inspirace (2019) nebo Duch, který pracuje: Architektura a česká politika 1918–1945 (2021).

 

Irena Hradecká (*1978, Plzeň) je architektka s občasnou transgresí do oblastí production designu, trend forecastingu, design strategy a publicistiky. Vystudovala architekturu na VŠUP v Praze (2009), aktuálně je doktorandkou na FA ČVUT v Praze. Pracovala v Ateliéru 1:1 Josefa Smutného a P.H.A., od roku 2006 projektuje samostatně. Je editorkou knihy Neobyčejnost přirozenosti. Dům krajina lidé Sluňákov 1992–2012, která v roce 2012 získala první místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii vědecká a odborná literatura. V roce 2023 získala cenu České filmové a televizní akademie Český lev za scénografii k filmu Il Boemo. Členkou redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2006.

 

Ondřej Hojda (*1983, Praha) je historik a teoretik architektury. Studoval dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a obor Arts et langages na pařížském EHESS; studijně a pracovně pobýval také v Ženevě, Oslu a nejdéle v Berlíně, kde pracoval mj. pro kulturně-vzdělávací platformu ANCB. V roce 2018 obhájil disertační práci o vztazích západní moderny a Japonska. Nyní působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na pražském ARCHIPu. Zaměřuje se na architekturu 20. a 21. století, na architektonickou topografii a na environmentální souvislosti architektury a urbanismu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015.

 

Jan Hora (*1987, Louny) vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci, v průběhu studia absolvoval stáže na UMPRUM v Praze, u umělecké skupiny Raumlabor v Berlíně a na univerzitě Mimara Sinana v Istanbulu. Architektonickou praxi získával postupně v Centru pro středoevropskou architekturu (CCEA), v ateliérech DaM architekti v Praze a Fránek Architects v Brně a Architectenbureau Marlies Rohmer v Amsterdamu. V roce 2013 spoluzaložil oceňovaný ateliér ORA (Originální Regionální Architektura) se sídlem ve Znojmě, jehož hlavním tématem je maloměsto a jeho kontext. Vede ateliér na FA VUT v Brně, členem redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2021. www.o-r-a.cz

 

Ida Chuchlíková (*1983, Jablonec nad Nisou) je vedle své 12leté architektonické praxe spoluzakladatelkou spolku PLAC, kde spoluorganizuje přednášky (Tištěná architektura, Architektura a...) a intervence ve veřejném prostoru. Paralelně působí na poli volného umění, kde se věnuje výtvarným projektům odehrávajícím se na rozhraní krajiny a sídla (projekt CirculUM pro Galerii hlavního města Prahy). Věnuje se publikační činnosti (Příběhy motolské skládky, recenze) a v současné době svému doktorátu na katedře urbanismu Technické univerzity v Liberci. Od roku 2023 je také prorektorkou pro vnější vztahy na pražské UMPRUM. Od téhož roku působí v redakční radě časopisu ERA21. www.iuch.cz, www.leporama.com

 

Jakub Kopec (*1983, Ostrava) je autorizovaný architekt a kurátor. Je zakládajícím členem spolku 4AM Fórum pro architekturu a média, od roku 2015 vede vlastní architektonickou kancelář n-1. Podílel se na mapovacích projektech Introspekce a BAM – Brněnský architektonický manuál, výstavách Kompaktní město, Expozice jednoho projektu nebo Domografia a architektonických realizacích výstavních instalací (130 let Prahy 7, Psychoanalýza jednoho prostoru, Pódium, Hi5!, Baťova města, Cena Jindřicha Chalupeckého 2012, REMAKE atd.) a kulturního prostoru PRAHA. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2012. www.n-1.cz

 

Zuzana Sankotová Morávková (*1976, Ostrava) je architektka, editorka, publicistka a yuyadesignérka. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně (1996–2003), absolvovala studijní stáž na univerzitě UBO ve francouzském Brestu. V letech 2004–2023 působila s několika přestávkami v časopise ERA21 jako redaktorka, v letech 2015–2016 jako šéfredaktorka. V mezičase spolupracovala s ateliéry DRNH architektonická kancelář, Ateliér Štěpán, knesl + kynčl architekti. V současné době pracuje pro Brněnský architektonický manuál. www.bam.brno.cz

 

 

David Neuhäusl (*1988, Praha) je architekt. Kromě architektury vystudoval také mezinárodní obchod a městské inženýrství. Spolu s Matějem Hunalem založil a vede ateliér NEUHÄUSL HUNAL (2015), který se zabývá všemi měřítky vystavěného prostředí. Je spoluautorem české reprezentace na 18. bienále architektury v Benátkách (2023). Kromě navrhování se dlouhodobě věnuje také psaní, výuce a výzkumu. Vyučoval architekturu na FA VUT v Brně (2022) a na ARCHIP v Praze (2016–2018). V rámci doktorského studia na FA ČVUT se věnuje výzkumu veřejného developmentu bydlení. Inicioval vznik česko-slovenské studentské soutěže Superstudio (2010). Spolukurátoroval Ročenku FA ČVUT 2021/22. Autorsky se podílel na publikaci o architektuře socialismu Architektura 58-89. Mezi roky 2015 a 2018 psal pro vydavatelství Bigg Boss, od té doby (ne)pravidelně přispívá do různých médií na témata související s architekturou a její rolí ve společnosti. www.neuhauslhunal.cz

 

 

Osamu Okamura (*1973, Tokio, JP) je architekt, působil jako programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE, korespondent A10 a přednášející na ARCHIPu / Architectural Institute in Prague. V letech 2019–2023 byl děkanem Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální tvorba (2003). V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor časopisu ERA21. Je oficiálním nominátorem Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku, členem Správní rady Nadace české architektury, členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálním certifikátorem Registru uměleckých výsledků českých vysokých škol v segmentu Architektura. www.resite.cz

 

Vít Podráský (*1985, Praha) je architekt. Vystudoval FA ČVUT v Praze (2011). Během studií vedl Spolek posluchačů architektury a působil ve fakultním Akademickém senátu. Prošel několika kancelářemi, především v letech 2012–2019 autorsky spolupracoval s Janem Žalským. Souběžně se však hned po škole začal věnovat také vlastní praxi, která postupně vyústila v současnou kancelář Vít Podráský architekti, kterou vede společně s Jakubem Kopeckým. Od roku 2014 je autorizovaným architektem ČKA, od roku 2023 pak členem její Dozorčí rady. Jeho práce byly nominovány či získaly řadu ocenění (Mies van der Rohe Award, Česká cena za architekturu, Stavba roku aj.). V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.podrasky.eu

 

Marcela Steinbachová (*1975, Praha) je architektka, dlouholetá spolupracovnice a členka redakční rady časopisu ERA21. Vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na Filozofické fakultě UK v Praze, navštěvovala ateliér A1 na VŠUP v Praze a absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na pražské AVU (2003), kde od roku 2007 působila také jako odborná asistentka. Absolvovala zahraniční stáže na univerzitách v New Yorku, v Salzburku a ve Vídni. V roce 2001 stála u zrodu nezávislého občanského sdružení KRUH, které se dlouhodobě prostřednictvím přednášek, diskuzí a festivalů (Den architektury) snaží přiblížit architekturu široké veřejnosti. V roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina. Je držitelkou ocenění Architekt roku 2016, udělovaného každoročně při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH, za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. www.skupina.org, www.kruh.info

 

Peter Szalay (*1982, Bratislava, SK) je teoretik a historik architektury, kurátor, publicista. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorské studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Působí na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Tematicky se zaměřuje především na teorii a historii moderní architektury ve středoevropském regionu a její vnímání v současnosti. Je spoluautorem publikací Atlas sídlisk Bratislavy nebo Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska, stálým korespondentem mezinárodního architektonického dvouměsíčníku A10. Od roku 2015 působí v redakční radě časopisu ERA21.

 

Ondřej Teplý (*1975, Pardubice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2002). Po civilní službě a krátké praxi založil společnost C2XO, která se změnila ve společnost MIXAGE, kde architektura a grafika jedno jsou. Stál u zrodu občanského sdružení OFFCITY, kde se podílí mimo jiné na přípravě cyklu přednášek o architektuře. Spolupracuje s platformami Architekti ve škole a Mlýny městu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.mixage.cz

 

 

Yvette Vašourková (*1976, Brno) je architektka, kurátorka, organizátorka aktivit spojených s architekturou. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování (2001), a postgraduální studium na Berlage Institutu v Rotterdamu (2007). Je zakládající členkou Centra pro středoevropskou architekturu – CCEA, které se zaměřuje na současné město a jeho kulturu. Spolu s Igorem Kovačevićem vede architektonický ateliér MOBA. Pět let vedla ateliér prvních ročníků na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala doktorandské studium na téma Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2006. www.cceamoba.cz

 

Tomáš Zdvihal (*1986, České Budějovice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. Podílí se na organizaci architektonických soutěží, kterými se rovněž zabývá v rámci doktorského studia na FA ČVUT. V roce 2017 vydal Průvodce architekturou po Jihočeském kraji a Horním Rakousku, který mapuje současné veřejné stavby. Za projekt CBArchitektura byl spolu s Mirkem Vodákem nominován na cenu Architekt roku 2018. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2019. www.tzdvihal.cz, www.triarchitekti.cz, www.cbarchitektura.cz

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.