Redakční rada

Kateřina Čechová (*1984, Rokycany) je architektka-urbanistka. Absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects (2012–2014), v současnosti s UNIT architekti. Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2017. www.unitarch.eu

 

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) je architekt. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011) a doktorát tamtéž (2018). V roce 2010 spoluzaložil sdružení gogolák + grasse, s nímž získal mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizuje řadu územních a regulačních plánů. Sdružení se zaměřuje i na publikační činnost, kurátorování přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách a snaží se aktivně zapojovat do života architektonické obce skrze architektonické soutěže a veřejnou debatu. Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů. Od roku 2017 je členem redakční rady časopisu ERA21.

 

Vendula Hnídková (*1978, Praha) je historička architektury, zaměřuje se na architekturu a design 19.–21. století. Vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně a doktorské studium Teorie a dějiny designu a intermédií na VŠUP v Praze. Od roku 2005 působí na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je dlouholetou členkou redakční rady časopisu ERA21, autorkou publikací Národní styl. Kultura a politika (Praha, 2013), Pavel Janák. Obrys doby (Praha, 2009). Aktuálně dokončuje knihu s názvem Moskva 1937 – architektura a propaganda v západní perspektivě.

 

Irena Hradecká (*1978, Plzeň) je architektka s občasnou transgresí do oblastí production designu, trend forecastingu, design strategy a publicistiky. Vystudovala architekturu na VŠUP v Praze (2009), aktuálně je doktorandkou na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Pracovala v Ateliéru 1:1 Josefa Smutného a P.H.A., od roku 2006 projektuje samostatně. Je editorkou knihy Neobyčejnost přirozenosti. Dům krajina lidé Sluňákov 1992–2012, která v roce 2012 získala první místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii vědecká a odborná literatura. Členkou redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2006.

 

Ondřej Hojda (*1983, Praha) je historik a teoretik architektury. Studoval dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a obor Arts et langages na pařížském EHESS; studijně a pracovně pobýval také v Ženevě, Oslu a nejdéle v Berlíně, kde pracoval mj. pro kulturně-vzdělávací platformu ANCB. V roce 2018 obhájil disertační práci o vztazích západní moderny a Japonska. Nyní působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na pražském ARCHIPu. Zaměřuje se na architekturu 20. a 21. století, na architektonickou topografii a na environmentální souvislosti architektury a urbanismu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015.

 

 

Jakub Kopec (*1983, Ostrava) je autorizovaný architekt a kurátor. Je zakládajícím členem spolku 4AM Fórum pro architekturu a média, od roku 2015 vede vlastní architektonickou kancelář n-1. Podílel se na mapovacích projektech Introspekce a BAM – Brněnský architektonický manuál, výstavách Kompaktní město, Expozice jednoho projektu nebo Domografia a architektonických realizacích výstavních instalací (130 let Prahy 7, Psychoanalýza jednoho prostoru, Pódium, Hi5!, Baťova města, Cena Jindřicha Chalupeckého 2012, REMAKE atd.) a kulturního prostoru PRAHA. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2012. www.n-1.cz

 

Rostislav Koryčánek (*1972, Uh. Hradiště) je historik architektury a umění. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně (2000) a sociologii na Fakultě sociálních studií tamtéž (2001). V letech 2001 až 2002 navštěvoval doktorské studium v semináři dějin umění na FF MU v Brně, jeho doktorská práce s názvem Česká architektura v německém Brně byla vydána knižně. Stál u zrodu časopisu ERA21 a čtyři roky byl jeho šéfredaktorem (2002–2005). V letech 2007–2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna, stál u zrodu přehlídky Sochy v ulicích, později zde působil jako manažer projektu Brněnské architektonické stezky. Je členem umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V současné době je kurátorem a vedoucím Metodického centra CENS (Centrum nových strategií muzejní prezentace) Moravské galerie v Brně.

 

Jan Magasanik (*1977, Ústí nad Labem) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci, absolvoval stáže u prof. Bielického na pražské AVU, profesora Pelcla na VŠUP v Praze a v kanceláři 4A architekti. Po studiích pracoval v kanceláři DaM Petra Malinského a Richarda Doležela. Od roku 2006 žije v Kodani, pracuje v kanceláři BIG – Bjarke Ingels Group. Zde se podílem například na projektech dánského pavilonu pro Expo 2010 v Šanghaji, Dánského námořního muzea v Helsingoru, Kulturního centra MECA v Bordeaux nebo Varšavského muzea moderního umění. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.big.dk

 

 

Osamu Okamura (*1973, Tokio, JP) je architekt, působil jako programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE, korespondent A10 a přednášející na ARCHIPu / Architectural Institute in Prague. V roce 2019 se stal děkanem Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální tvorba (2003). V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor časopisu ERA21. Je oficiálním nominátorem Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku, členem Správní rady Nadace české architektury, členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálním certifikátorem Registru uměleckých výsledků českých vysokých škol v segmentu Architektura. www.resite.cz

 

Vít Podráský (*1985, Praha) je architekt. Vystudoval FA ČVUT v Praze (2011). Během studií působil ve Spolku posluchačů architektury a fakultním Akademickém senátu. Pracoval v ateliérech 2H a Deltaplan, vlastní praxi se začal věnovat v roce 2011. V letech 2012–2019 autorsky spolupracoval s Janem Žalským. Od roku 2014 je autorizovaným architektem ČKA a vedle praxe se nadále věnuje nejrůznějším aktivitám spojeným s architekturou a veřejným prostorem. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.podrasky.eu

 

Barbora Ponešová (*1974, Brno) je architektka, fotografka, vysokoškolská pedagožka. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně (2000) a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě (2006). Pracovala v ateliérech Exicoop, Studio ULMA, Zlámal&Stolek, AA. Od roku 2007, kdy dokončila doktorské studium na FA VUT v Brně, zde spolu s Janem Foretníkem vede ateliérovou tvorbu na Ústavu navrhování a vyučuje předmět Fotografie a architektura. Od roku 2008 působí jako autorizovaná architektka ve studiu Archanti. Členkou redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2006. www.archanti.cz

 

Jitka Ressová (*1970, Zlín) je architektka. Vystudovala Fakultu stavební VUT v Brně (1993) a Fakultu architektury tamtéž (1999). Po škole pracovala v Ateliéru Brno a ve studiu Transat-architekti. Od roku 2000 žije ve Zlíně, kde spolu s Hanou Maršíkovou, Helenou Víškovou a Janem Pavézkou založila kancelář ellement. V letech 1999–2011 působila na zlínské katedře designu VŠUP v Praze. V roce 2012 ukončila doktorské studium na VŠUP v Praze s tématem Obytná jednotka a její individuální užití. Je autorkou knihy Můj baťovský domek, věnované současným úpravám baťovského bydlení, členkou občanského sdružení aArchitektura. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.ellement.cz

 

Marcela Steinbachová (*1975, Praha) je architektka, dlouholetá spolupracovnice a členka redakční rady časopisu ERA21. Vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na Filozofické fakultě UK v Praze, navštěvovala ateliér A1 na VŠUP v Praze a absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na pražské AVU (2003), kde od roku 2007 působila také jako odborná asistentka. Absolvovala zahraniční stáže na univerzitách v New Yorku, v Salzburku a ve Vídni. V roce 2001 stála u zrodu nezávislého občanského sdružení Kruh, které se dlouhodobě prostřednictvím přednášek, diskuzí a festivalů (Den architektury) snaží přiblížit architekturu široké veřejnosti. V roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina. Je držitelkou ocenění Architekt roku 2016, udělovaného každoročně při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH, za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. www.skupina.org, www.kruh.info

 

Radek Suchánek (*1976, Zlín) je architekt, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně (2001) a doktorské studium tamtéž, ve své disertační práci se zaměřil na Vztah města a krajiny. V letech 1997–2001 externě vyučoval v Ateliéru scénografie na brněnské JAMU, od roku 2006 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, od roku 2010 jako vedoucí katedry architektury, od roku 2014 jako vedoucí katedry urbanismu. Od roku 2018 zastává pozici prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Technické univerzity v Liberci. Současně provozuje vlastní architektonickou praxi. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2007.

 

Peter Szalay (*1982, Bratislava, SK) je teoretik a historik architektury, kurátor, publicista. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorské studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Působí na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Tematicky se zaměřuje především na teorii a historii moderní architektury ve středoevropském regionu a její vnímání v současnosti. Je spoluautorem publikací Atlas sídlisk Bratislavy nebo Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska, stálým korespondentem mezinárodního architektonického dvouměsíčníku A10. Od roku 2015 působí v redakční radě časopisu ERA21.

 

Ondřej Teplý (*1975, Pardubice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2002). Po civilní službě a krátké praxi založil společnost C2XO, která se změnila ve společnost MIXAGE, kde architektura a grafika jedno jsou. Stál u zrodu občanského sdružení OFFCITY, kde se podílí mimo jiné na přípravě cyklu přednášek o architektuře. Spolupracuje s platformami Architekti ve škole a Mlýny městu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.mixage.cz

 

 

Yvette Vašourková (*1976, Brno) je architektka, kurátorka, organizátorka aktivit spojených s architekturou. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování (2001), a postgraduální studium na Berlage Institutu v Rotterdamu (2007). Je zakládající členkou Centra pro středoevropskou architekturu – CCEA, které se zaměřuje na současné město a jeho kulturu. Spolu s Igorem Kovačevićem vede architektonický ateliér MOBA. Pět let vedla ateliér prvních ročníků na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala doktorandské studium na téma Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2006. www.cceamoba.cz

 

Tomáš Zdvihal (*1986, České Budějovice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. Podílí se na organizaci architektonických soutěží, kterými se rovněž zabývá v rámci doktorského studia na FA ČVUT. V roce 2017 vydal Průvodce architekturou po Jihočeském kraji a Horním Rakousku, který mapuje současné veřejné stavby. Za projekt CBArchitektura byl spolu s Mirkem Vodákem nominován na cenu Architekt roku 2018. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2019. www.tzdvihal.cz, www.triarchitekti.cz, www.cbarchitektura.cz

 

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.