Ohlasy

ERA21 je důležitým článkem české architektonické scény. Její teoretická a praktická kompetence spolu s vynikající grafickou úpravou z ní činí médium srovnatelné se špičkou mezinárodních architektonických časopisů. ERA21 je nejen spolehlivým indikátorem současného architektonického dění, ale i vysoce kompetentní platformou architektonického diskurzu, jehož odborná úroveň je nepostradatelným předpokladem rozvoje české architektury a její srovnatelnosti s děním světovým. Časopisu ERA21 ze srdce přeji, aby si i nadále udržela svoji vysokou úroveň a své více než zasloužené místo v prostoru architektonického myšlení a architektonické práce.

prof. Ing. arch. Mirko Baum, Baum & Baroš Architekten – Roetgen, Technická univerzita v Cáchách

 

Na časopisu ERA21 oceňuji především výběr a šíří prezentovaných témat. Periodikum prezentuje architekturu jako obor s řadou mutidisciplinárních přesahů. A to je dobře.

Ing. arch. Ondřej Chybík, Chybik + Kristof Architects & Urban Designers, Brno

 

ERA21 je poslední smysluplný a kontinuální mohykán mezi našimi časopisy.

Ing. arch. Pavel Plánička, 3+1 architekti, Ústí nad Labem

 

ERA21 je dle mého názoru nejvýznamnější a nejprestižnější architektonický časopis v Česku. Již řadu let si zachovává vysokou profesionální úroveň, kterou všichni kolegové architekti oceňují. Stejně tak, podle mých zkušeností, i ostatní široká veřejnost. Časopis je tvořen a koncipován s jasnou vizí; na jedné straně zrcadlí dění na české i mezinárodní architektonické a urbanistické scéně, a na straně druhé předkládá k diskusi aktuální témata z obou uvedených oborů. Odebírám ho v Belgii, kde žiji a pracuji, a jsem s časopisem velmi spokojen. Zároveň vkládám každé číslo do školní knihovny naší univerzity v Gentu, kde je k dispozici kolegům i studentům.

doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, česko-belgický architekt a urbanista

 

ERA21 si dlouhodobě drží vysokou odbornou úroveň v českém i celosvětovém měřítku. Díky svému tematickému zaměření a odborné erudici stojí u zrodu řady odborných diskusí a je zřejmé, že časopis je připravován přímo architekty. Také díky své vysoké kvalitě zpracování má nezastupitelné místo na naší odborné scéně. Kromě toho je i podstatným zdrojem pro výuku architektury, a to jak na základě teoretických textů, tak na základě pečlivě vybíraných a komentovaných architektonických realizací.

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

S intenzivním zájmem časopis ERA21 sleduji od prvního čísla, tedy více než sedmnáct let. Oceňuji tematickou i obsahovou strukturu a vizuální kulturu jednotlivých čísel i ročníků. ERA21 je vitálním uvaděčem, průvodcem nebo partnerem každému, kdo má zájem či potřebu udržovat kontakt s aktuálními tématy v oboru v mezinárodním měřítku. Proto je také samozřejmou součástí odborných knihoven, knihoven architektonických a projekčních kanceláří a učilišť architektury v evropských zemích. Její vysoká úroveň je srovnatelná s analogickými periodiky, její náplň je osobitá, autochtonní až endemická. Proto je její role v kontextu evropských periodik nezastupitelná. S ostatními periodiky komunikuje, čímž zastává roli, která opodstatňuje i jejich existenci.

doc. Ing. arch. Radek Kolařík, RKAW, KOLABORATORY, Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

Časopis ERA21 je na české architektonické scéně znám a oblíben pro svoji mimořádnou aktivitu, serióznost a cílevědomost, se kterou se věnuje především aktuálním tématům architektury. Čtenářům přináší informace a komentáře z širokého spektra mezinárodního i českého dění na vysoké úrovni. Jeho profil je v českém kontextu unikátní a snese porovnání s obdobnými zahraničními médii. Je cenným zdrojem poznání a komentářů jak pro profesionály, tak pro studenty architektury.

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Fakulta umění a architektury TU v Liberci

 

Časopis ERA21 sleduji s velkým zájmem. Jeho vedení vyžaduje velkou energii, i proto časopis poskytuje živé a dramatické čtení v nejlepším smyslu slova.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

ERA21 je dnes najvýznamnejší architektonický časopis v Čechách aj na Slovensku.

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., Filozofická fakulta Trnavské univerzity

 

Časopis ERA21 sleduji a odebírám od jeho počátku. Myslím, že je úctyhodné, jak bezvadně lze „dělat“ časopis v tak malém týmu a v takové kvalitě. Již delší dobu je možné zařadit časopis ERA21 na top místo v žebříčku zdejších architektonických médií. Jednotlivá tematická zaměření přinášejí vždy smysluplné materiály k daným tématům, což považuji za důležitý a hodnotný přínos v rámci celého oboru a architektonického dění. Díky za to.

Michal Škoda, kurátor Galerie současného umění a architektury / Domu umění České Budějovice

 

Dvacet let jsem pracoval v redakční radě odborného časopisu a pět let jsem byl šéfredaktorem. Můžu tedy posoudit, kolik je za časopisem ERA21 práce. Doporučuji ho všude, i na zahradnické fakultě svým studentům.

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ateliér Krejčiříkovi, Valtice

 

Z časopisu ERA21 čiší nadšení, pracovitost, fundovanost a cit pro estetično, a to vše s mladistvou a přístupnou lehkostí. Vážím si toho, jakým způsobem mě inspiruje a udržuje v povědomí o nejen-české nejen-architektonické scéně. Vřelý dík!

MSc. Kristýna De Schryver, FSv ČVUT v Praze & TU Delft v Nizozemsku, nyní v Bruselu

 

Co bude v mainstreamových médiích prezentováno za 10 let, to časopis ERA21 publikuje už dnes!

Karolína Vránková, novinářka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.