Pavel Hnilička; foto: René Volfík.
Pavel Hnilička; foto: René Volfík.

Teze ČKA k novému stavebnímu zákonu

Pavel Hnilička

V České komoře architektů jsme připravili deset tezí k novému stavebnímu zákonu. Jsme přesvědčeni, že by měl vzniknout nový zákon a vyřešit zejména tyto body:

1. Vyvážení práv občanů a státu

Stavební zákon by měl pečlivě vyvážit práva občanů, státu a územní samosprávy. Vedle práv účastníků řízení se nesmí zapomínat na stavebníka a jeho právo stavby.

2. Jedno povolení stavby

Množství procesů se musí zásadně redukovat. Na jednu stavbu by měl být vypracován jeden projekt, který v jednom řízení dostane jedno povolení. Na jedno správní řízení by v případě napadení potom měl navázat pouze jeden soudní přezkum.

3. Jeden stavební úřad

Povolování staveb se musí sjednotit a koordinovat. Speciální stavební úřady (vyjma vojenských újezdů) je nutné spojit. Odborníci na specifickou problematiku mají být přítomni jako experti v rámci jednoho týmu, který vydává povolení stavby.

4. Zásadní redukce DOSS

Stanoviska dotčených správních orgánů by měl obstarat stavební úřad, a to pouze od těch, které jsou pro dané povolení příslušné do věci vstupovat. Mezi vyjádření (nikoli stanoviska, či dokonce rozhodnutí) má patřit pouze ochrana veřejného zdraví (hygiena), hasiči, památkáři (pokud je stavba pod dohledem), ochrana životního prostředí, infrastruktura a obec.

5. Minimalizace nároků na stavebníka

Na povolení stavby by se měl podat pouze jeden formulář. Vyhláška o dokumentaci staveb by měla být upravena tak, aby se hlídalo pouze to podstatné, co má vliv na veřejný zájem. V povolení stavby by se tak úřadům odevzdávaly pouze ty části, které mají přímý vliv na okolí (například hluková zátěž, exhalace, spotřeba energie apod.).

6. Pravidla předem

Stavebník by měl znát požadavky státu předem. Zcela zásadně se musí omezit odkazování vyhlášek a nařízení na technické normy ČSN. Pravidla a podmínky pro výstavbu dále významně souvisejí s územním plánováním a zastavovacími plány.

7. Systém plánů

V Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Polsku a Maďarsku je územní plán pouze koncepčním dokumentem. Právní závaznost pro jednotlivého stavebníka má až zastavovací plán. Zastavovací plán by měl být výslednou přípravou území, měl by stanovit podmínky pro využití pomocí jednoduchých pravidel, jako jsou uliční čára, stavební čára, regulovaná výška budovy, popřípadě kapacity a dalších vybraných nástrojů. Schválený zastavovací plán urychlí následné povolování staveb, protože vyřeší základní vztahy v území.

8. Kontinuita a odpovědnost

Péče o lidská sídla a krajinu vyžaduje dlouhodobý a odpovědný přístup. Vyšší odbornosti a porozumění při plánování a povolování staveb by prospělo zavedení odborných komisí (nejen městských architektů).

9. Veřejný zájem

Konkrétní požadavky na stavby a místní souvislosti by se měly promítnout především do zastavovacích plánů.

10. Stavby a daně

Nový stavební zákon by měl provázat nástroje výstavby s daňovou politikou. Stavební pozemky by se měly výrazněji zdanit vůči pozemkům nestavebním. Rozvojové plochy zmenšit bez náhrad, pokud nejsou nové stavební pozemky skutečně do deseti let zastavěny.

Teze jsou v plném znění dostupné na stránkách ČKA.

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.