David Neuhäusl; foto: Jakub Zelenák.
David Neuhäusl; foto: Jakub Zelenák.

Development a veřejný zájem. Editorial ERA21 #04/2021

David Neuhäusl 

Developer není v České republice příliš populární postava – naopak. Neexistuje mnoho profesí, které by byly vnímány tak negativně. Development je ovšem v principu neutrální proces investování do nemovitosti bez ohledu na měřítko, jehož cílem je zhodnocení dané nemovitosti a důsledkem územní rozvoj. Pokud se nerozhodneme či nebudeme donuceni na rozvoj vystavěného prostředí úplně rezignovat, je development nevyhnutelný, ať už v jakékoli formě. V nejširším hledisku tak záleží pouze na schopnosti dohody a na naší společnosti jako celku, jaké hodnoty budou prostřednictvím developmentu vznikat. 

Proto jsme se rozhodli prozkoumat development z veřejné perspektivy, a to v přirozené kombinaci se zásadním fenoménem (krize) bydlení. V tomto vydání se tak prolínají témata spolupráce, obecní bytové výstavby, aktivní role veřejného sektoru, legislativy, výuky na vysokých školách, urbanistických soutěží či institutu městského developera. 

Veřejný zájem, respektive koordinace veřejných a soukromých zájmů je klíčová nejen pro architekturu a development, ale především pro celou společnost. Když se po čtyřiceti letech centrálního plánování stal určující silou v územním rozvoji soukromý sektor, takřka přes noc se radikálně změnil diskurz, došlo k obnovení trhu s bydlením, minimalizovala se obecní bytová výstavba, privatizoval se bytový fond a veřejný sektor přijal zcela pasivní roli. Trh a působení soukromého sektoru lze v rámci územního rozvoje chápat jako nástroj a stejně jako jiné nástroje jej není efektivní používat neomezeně a bez uvážení, zejména když veřejný sektor rezignuje na své role. Střednědobě je ale možné pozorovat pozitivní tendenci k větší rovnováze mezi soukromým a veřejným – pro harmonizaci zájmů a smysluplný územní rozvoj je totiž aktivita veřejné správy zásadní.

 

David Neuhäusl (*1988, Praha) absolvoval architekturu a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, městské inženýrství na Fakultě stavební VŠB v Ostravě a mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V roce 2015 založil s Matějem Hunalem ateliér NEUHÄUSL HUNAL, který se zabývá prakticky všemi měřítky vystavěného prostředí. Dva roky vedl s Jaroslavem Wertigem architektonický ateliér na mezinárodní vysoké škole ARCHIP. Píše o architektuře i podmínkách jejího vzniku (Bigg Boss, ERA21). Autorsky se podílel na projektu Architektura 58–89. Založil oblíbenou česko-slovenskou studentskou soutěž Superstudio. V rámci doktorského studia na FA ČVUT v Praze se věnuje výzkumu veřejného developmentu. www.neuhauslhunal.cz

 

Téma - VEŘEJNÝ DEVELOPMENT

Slovo šéfredaktora Filipa Landy

Téma developmentu vznikajícího za přispění veřejné správy demonstruje rozmanitost a širokou obsahovou rozkročenost časopisu ERA21. Po dvou číslech reagujících na pandemii covidu-19 a jednom odpočinkovém letním vydání o architektuře menšího měřítka jsme znovu u důležitého tématu, tentokrát s urbanistickým a socioekonomickým zaměřením. 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.