Alžběta Nováková. foto: Tomáš Hejzlar
Alžběta Nováková. foto: Tomáš Hejzlar

Rodinné domy dnes, podruhé. Editorial ERA21 #04/2023

Alžběta Nováková

Při přípravě letošního čtvrtého čísla jsme zvolili stejný postup jako loni – během léta redakce ERA21 navštívila rodinné domy, které byly před jistou řádkou let hojně publikované, a sloužily jako cenné příklady soudobé architektury. Při vzniku reportáží klademe obyvatelům i sobě otázku, jak se v těchto výjimečných stavbách po letech žije, a snažíme se zmapovat, co se v nich oproti návrhu změnilo a co se naopak osvědčilo. To si na následujících stránkách ostatně můžete přečíst a na fotografiích porovnat sami. Nakukování pod pokličku jednotlivých domácností nás bavilo i napodruhé, opakování přineslo ale i nové zkušenosti a trable.

Úspěšnost podniknutých návštěv byla tento rok menší – na mnoha místech jsme byli odmítnuti, ať už kvůli probíhajícím rekonstrukcím, změnám majitelů, nebo zkrátka únavě pouštět si do svého soukromí neustále nějaké zvědavce. Oproti loňskému ročníku tak letos přinášíme reportáže hlavně z těch domů, ve kterých jsou obyvatelé převážně spokojeni.

Považuji za důležité zmínit ještě jednu zajímavost: ze všech staveb, které jsme měli možnost v rámci reportáží vidět, byla už podruhé menšina takových, jež by s klidem vyhověly slovnímu spojení „rodinný dům“ (tedy domů, ve kterých bychom si mohli představit život „průměrné“ rodiny). Jedná se tedy spíše o přehlídku individualizovaných bydlišť – zkrátka takových realizací, které vznikly v porovnání s běžnou produkcí bydlení se speciální péčí a na míru. Na závěr našeho nereprezentativního výzkumu tak vyvstává otázka, co se s některými specifickými domy bude dít dál, třeba za dalších dvacet let nebo v momentě, kdy budou (muset začít) sloužit někomu jinému. I tak ale věřím, že přinášíme cenný vhled do běžného života známých staveb a jejich obyvatel a že reportáže ukazují i pozitivní příklady, které v letité zkoušce obstály.

 

Alžběta Nováková (*1995) je architektka, cyklistka a externí redaktorka časopisu ERA21. Vystudovala Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2014–2019) a Školu architektury na AVU v Praze (2019–2022). Absolvovala studijní stáž na ENSA Nantes ve Francii a semestrální stáž v Ateliéru intermediální tvorby 2 na AVU. Pracovní zkušenosti získala v Praze a v Berlíně, kde momentálně žije a pracuje. S časopisem ERA21 externě spolupracuje od roku 2019.

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.