Foto: Štěpán Matějka.
Foto: Štěpán Matějka.

Obnova ≠ renovace. Editorial ERA21 #05/2023

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse

Žijeme ve zvláštní době... nebo spíš v době z historického hlediska běžné? Destrukce blízkého prostředí jako by se našemu mentálnímu prostoru dlouho vyhýbala. Vzdálené válečné konflikty a řádění přírodních živlů stály delší čas pocitově opodál. Dnes už tomu tak ovšem není. Pulz doby obnovil existenční témata i jejich blízkost.

Převážně urbanistické číslo ERA21, které právě čtete, proto řeší otázky spojené s destrukcí našeho prostředí a jeho obnovou. Uchopení pojmu „obnova“ je však trochu ošemetné. Z pohledu tohoto vydání časopisu se jedná spíše o obrození a přerod než o přestavbu a rekonstrukci.

Ničení a tvorba jsou mytickou dvojicí. My bychom byli rádi za jejich demytizaci a opuštění způsobu uvažování, které posouvá svět o století zpět, aby se urbanismus ze své podstaty podílel na procesu obrody nejen prostředí, ale i myšlení – protože i urbanismus je politikum.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali Petru Návratovi a Alexi Bykovovi za komplexní vhled do současného dění z pohledu urbanistické obnovy na Ukrajině – jak v rovině profesní, tak v rovině lidské. V čase uzávěrky tohoto vydání časopisu stojíme také na pomezí nového konfliktu na Blízkém východě, kde současný stav společnosti jen podtrhuje důležitost diskuze o zmíněných tématech. Závěrem je nutné dodat, že neřešení otázek klimatu a řešení konfliktů válečným útokem zaslouží morální odsouzení. Слава Україні!

 

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) a Lukáš Grasse (*1987, Olomouc) vystudovali Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011). V roce 2010 založili uskupení gogolák + grasse, s nímž získali mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizují řadu územních studií, územních a regulačních plánů. Věnují se také publikační a kurátorské činnosti, organizaci přednášek a workshopů, podíleli se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách (2014) nebo na projektu Plán Bratislava (2018). Zaměřují se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů v našem prostředí. Tématu idejí v urbanismu se věnoval ve své disertační práci (2018) i Ivan Gogolák, který je od roku 2017 členem redakční rady časopisu ERA21.

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.