De Krook, Gent, Belgie. Použité systémy: MB-78EI, MB-86 SI, MB-SR50N A; zdroj: Aluprof.
De Krook, Gent, Belgie. Použité systémy: MB-78EI, MB-86 SI, MB-SR50N A; zdroj: Aluprof.
Sara Kulturhus, Skelleftea, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N HI+, MB-86 SI. Certifikát: BREEAM-SE Gold; zdroj: Aluprof.
Sara Kulturhus, Skelleftea, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N HI+, MB-86 SI. Certifikát: BREEAM-SE Gold; zdroj: Aluprof.
Villa Metro, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N IW; zdroj: Aluprof.
Villa Metro, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N IW; zdroj: Aluprof.

5 řešení, která budou definovat stavebnictví budoucnosti

Budovy, které stavíme v současné době, se liší od těch, které jsme stavěli před deseti lety. Budovy, které budeme stavět v budoucnosti, se také budou lišit od těch, které stavíme v současnosti. To vše díky neustále se rozvíjejícím řešením z různých odvětví, díky nimž můžeme stavět lépe, rychleji a s větší péčí o životní prostředí. Jaká jsou to řešení? Přečtěte si další část článku, abyste se seznámili s 5 nejslibnějšími.

 

Stavební odvětví a klimatické změny

Rozvoj stavebního odvětví má výrazný vliv na stav životního prostředí. Množství skleníkových plynů, jejichž zdrojem je toto hospodářské odvětví, bylo ještě nedávno na úrovni až 38 % emise skleníkových plynů v celé Evropě. V současné době se tento stav mění, mj. z důvodu rozšiřujícího se trendu udržitelného stavebnictví.

K určujícím parametrům tohoto trendu směřuje dnes stále více společností, které v tomto odvětví působí, protože chtějí v co nejmenší míře ovlivňovat klimatické změny a současně se snaží zajistit zákazníkům nejvyšší možnou kvalitu koncového výrobku. V souvislosti s tím se mnoho iniciativ, k nimž se tyto společnosti hlásí, pomalu mění na řešení, která by měla v budoucnosti zajistit dalším generacím technologie, jež budou umožňovat stavbu nízkoemisních, a tedy klimaticky neutrálních, objektů.

 

Jaká řešení definují stavebnictví budoucnosti?

Z desítek nových technologií a nápadů, které se každoročně objevují ve stavebním odvětví, se pouze několika málo z nich podaří najít natrvalo své místo v plánech na rozvoj tohoto odvětví. Týká se to především těch, které v největší míře pozitivně ovlivňují životní prostředí, umožňují uchovat jeho cenné zdroje a také způsobují, že další stavební investice budou generovat ještě nižší uhlíkovou stopu.

Jaká řešení budou definovat stavebnictví v období několika následujících let? Zde vám předkládáme 5 nejslibnějších.

 

Modulové stavebnictví

Již určitou dobu se stále hlasitěji hovoří o kladech modulového stavebnictví. Jedná se o technologii, díky níž můžeme stavět budovy mnohem rychleji a zároveň máme možnost jejich pozdějšího rozšiřování o další plochy mnohem snadněji, než je tomu v případě klasických architektonických projektů. Teoreticky to trochu připomíná stavění objektu pomocí sady dílků, které můžeme vzájemně sestavovat v téměř libovolné konfiguraci.

Kladem modulového stavebnictví je především kratší doba, za kterou je investice realizována. A to do značné míry ovlivňuje mj. uhlíkovou stopu, kterou budova zanechává.

 

Renovace staveb

Renovace a modifikace starých budov je stéle oblíbenějším trendem, díky němuž mohou být tyto starší budovy nejen přizpůsobeny současným emisním požadavkům, ale také umožňují využití jejich prostor pro další generace.

Revitalizace budov zajišťuje jejich delší používání a nám umožňuje vychutnat si a těšit se historií vepsanou do zdí, jež zde stojí desítky let. Společně s rozšířením se tohoto trendu se objevila řešení, jejichž cílem je přizpůsobení objektů novým požadavkům s dodržením jejich originálního vzhledu. Příkladem takového řešení je řada okenně-dveřních systémů
MB-Ferroline, MB-Slimline a MB-60 Industrial značky Aluprof. Tyto systémy umožňují přesné přizpůsobení oken stávajícím otvorům a zajišťují, že je objektům zanechán původní, originální vzhled, avšak s použitím zcela nových prosklení.

 

Přírodní materiály ve stavebnictví

S ohledem na skutečnost, že stavebnictví budoucnosti do značné míry sází na soulad s přírodou, nemůže zde chybět také rostoucí vliv přírodních, stavebních materiálů, které jsou základní stavební surovinou.

Prim v této oblasti vede jak kámen, tak dřevo, které se po desetiletích, kdy bylo používáno především pro dekorativní účely, opět vrací do přízně jako plnohodnotný konstrukční materiál. Rostoucí obliba staveb s dřevěnou kostrou je již zřetelně pozorovatelná v sektoru soukromých staveb, ale přenesení tohoto trendu do sektoru veřejných staveb působí již dnes poměrně velkou stavební revoluci. Dřevo je totiž používáno ke stavbě majestátních budov, např. centra Sara Kulturhus, které se nachází ve Švédsku, ve městě Skelleftea. Tato přírodní surovina v něm byla použita ke stavbě téměř 80metrové věže, ve které se nachází mj. luxusní hotel, konferenční centrum a restaurace. Společnost Aluprof se také podílela na realizaci této investice. V řadě řešení, která byla použita při její stavbě, byly využity mj. okenně-dveřní systémy MB-86.

 

Recyklace materiálů ve stavebnictví

Rozvoj stavebního odvětví neurčují pouze přírodní suroviny. Jedním z důležitých prvků s největší budoucností je také využívání materiálů pocházejících z recyklace. A jedním z nejlepších příkladů v této oblasti je hliník, který společnost Aluprof používá k výrobě systémů pro otvorové výplně. Tento materiál nejenže nadchne svoji nízkou hmotností a odolností proti atmosférickým podmínkám, ale také umožňuje bezztrátovou recyklaci a jeho použití v dalších výrobcích.

Opětovné zpracování hliníku vyžaduje podstatně méně energie, než výroba prvotního hliníku, z čehož vyplývá vysoká úspora a nižší uhlíková stopa už v etapě tvorby stavebních komponentů. Společnost Aluprof dodává pro investice po celém světě okenně-dveřní a fasádní systémy s profily, jež jsou vyrobeny právě z hliníku. V nabídce lze najít řešení přizpůsobená každému objektu, který se uchází o certifikaci BREEAM nebo LEED.

Příkladem může být výše uvedený systém MB-86, který je, v závislosti na potřebách investora, dostupný s okny se zvýšeným tepelným odporem (modely SI a ST), s možností otvírání oken směrem ven (MB-86 Casement) a také s protipožárními vlastnostmi (MB-86 EI v souladu s normami EI15, EW30 a EI30).

Villa Metro, Varšava, Polsko. Použité systémy: MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N IW

 

Soběstačnost objektů

Posledním, velkým trendem, který ovlivní stavební odvětví budoucnosti, je také soběstačnost stavěných budov. To znamená, že technologie pro získávání energie a vody použité v těchto budovách způsobí, že tyto budovy budou mít minimální požadavky na dodávky právě těchto komodit z vnějších zdrojů.

Fotovoltaické panely, které jsou zdrojem vlastní elektrické energie, řešení, která šetří její spotřebu (mj. již zmíněná okna MB-86 ST a MB-86 SI), využití dešťové vody v budovách – všechny tyto technologie existují už v dnešní době. Během následujících let však budou zdokonalovány, aby další vznikající budovy mohly splňovat kritéria nízkých emisí a soběstačnosti vůči externím, městským dodávkám.

 

Let’s build a better future

Řešení, jež definují budoucnost stavebnictví, jsou do značné míry založená na ekologickém přístupu ke stavebním investicím. Snížení generovaných znečištění, využití přírodních surovin a recyklace, revitalizace starých objektů a klimatická neutralita – to jsou nejdůležitější aspekty a stránky, ve kterých se bude stavební odvětví v následujících letech rozvíjet.

Aluprof se aktivně podílí na působení proti klimatickým změnám. Využití recyklovaného hliníku, dodávka okenně-dveřních systémů přizpůsobených konkrétním potřebám a požadavkům investorů a certifikace, působení ve věci snížení uhlíkové stopy – tyto a jiné iniciativy, kterých se společnost účastní, způsobují, že další stavební investice po celém světě mohou vznikat na základě „zelených“ technologií, a tak lépe bojovat s klimatickými změnami.

 

Článek sponzorovaný společností Aluprof

 

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. 
Na Rovince 879
720 00 Ostrava-Hrabová
aluprof.eu
firma@aluprof.eu

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.