Požární pásy součástí prosklené fasády; zdroj: Promat.
Požární pásy součástí prosklené fasády; zdroj: Promat.
Požární pásy předsazené do interiéru; zdroj: Promat.
Požární pásy předsazené do interiéru; zdroj: Promat.
Neprůhledné parapetní dílce; zdroj: Promat.
Neprůhledné parapetní dílce; zdroj: Promat.

Požární pásy Promat v souladu s architektonickým řešením

Požární pásy se zřizují k zabránění šíření požáru otevřenými plochami do sousedních požárních úseků. Normová specifikace zní: „Na styku obvodových stěn s požární stěnou či stropem se musí vytvořit svislý nebo vodorovný pás s požadovanou požární odolností. Tato požární bariéra musí být široká minimálně 900 mm, s dobou trvání požáru se navyšuje až na 1 200mm.“

 

Ideálním provedením je usazení protipožárního skla přímo do fasádního systému. Protipožární sklo PROMAGLAS® je sestaveno do dvojskla či trojskla a usazeno do systémových fasádních profilů. Vícevrstvé prosklení zajistí komplexní řešení požárních pásů z exteriéru do interiéru včetně všech dalších požadovaných parametrů.

 

V případě takzvané „změny užívání objektu“ či jiných architektonických záměrů bez zásahu do obvodového pláště je třeba v některých případech požární pásy osadit nezávisle na fasádě a vytvořit pás předsazený, zpravidla do interiéru objektu. Sklo PROMAGLAS® je jako požární pás usazeno do samostatného rámu z přířezů z protipožárních desek PROMATECT®–H, který pak splyne s celkovým interiérovým obkladem a zanechá pouze čistou linii proskleného požárního pásu. Vždy hledáme řešení, které je v souladu nejen s požárními požadavky, ale mnohdy hlavně s těmi architektonickými.

 

Požární pásy nemusejí být pouze v prosklené variantě. Projektanti ve svých projektech často používají neprůhlednou variantu požárního pásu. Pro tento případ je ideální použití řešení pomocí subtilních a lehkých desek PROMATECT®. Ušetřený prostor v obvodovém plášti s výhodou vyplní nejrůznější instalací, jakou jsou elektřina, topení a mnohé další (foto vpravo dole).

Transparentní i neprůhledné konstrukce požárních pásů Promat vždy vyhoví legislativním požadavkům řady norem ČSN EN v rozmezí požadavků požární odolnosti EW15 až EI90.

www.promat.tech

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.