Mezinárodní konference MĚ100 (The City)

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Na konferenci se prezentují rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů. Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost v roli posluchačů, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých pracovníků, tak i odborníků z praxe jakožto prezentujících.

 

Cíle konference

Cílem konference je prohloubit diskuzi o vztahu ekonomiky a územního plánování. Každoročně mapujeme, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycujeme mladé zájemce.

 

Kde a kdy bude konference probíhat

Konference proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2 dne 23.11.2023 od 13:00 do 17:00. Propojením akademické sféry s IPR Praha chceme zvýšit povědomí o konferenci a rozšířit zájem odborné veřejnosti. Konference bude současně přenášena on-line na www.me100.info. Účast je bezplatná.

 

Kdo se bude na konferenci podílet

Jako hosty – přednášející zveme odborníky mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

 

Doktorandi a výzkumníci / Ph.D Students 13:00 – 14:15

Renáta Kaščáková, STÚ, Trenčín

Seniori nie ako ohrozenie, ale ako príležitosť v rozvoji miest

Benedikt Gloria, IREBS, Regensburg

Modelování emisí souborů staveb jako nástroj investiční strategie města

Veronika Špírková, VŠE, MPO ČR

Podpora podniků jako příležitost pro rozvoj regionů

Lucie Jarešová a Ondřej Venhoda, VŠE, MPO ČR

Investiční pobídky jako prorůstový nástroj regionu

Dmitrii Grishchuk, VUT Brno

Optimalizace systémů hromadné dopravy

Hosté / Guests 14:45 – 17:00

Martijn Kanters, Tilburg, Holandsko

Ekonomika rozvoje měst v Nizozemsku

Zuzana Ladzianska, STU, Bratislava

Strategické investice očima územního plánování na Slovensku

Alexandar Petrov, Sofiaplan, Bulharsko

Multikriteriální model pro prioritizaci investic – zelená infrastruktura v Sofii

Lucie Pára, IPR Praha

Chudé město pražské? Veřejné finance Prahy v kontextu

Zdeňka Havlová, IPR Praha

Prognóza rozvoje veřejné vybavenosti v Praze

Jakub Vorel, ČVUT Praha

val4plan: odhadování hedonických cen veřejné infrastruktury

 

Martijn Kanters z holandského Tilburgu přednese hlavní referát konference, ve kterém se zaměří na propojení územního a finančního plánování holandských měst. Každý plán má svoji ekonomickou část, ve které města prokazují, zda to, co plánují, bude v předpokládaném časovém horizontu také finančně zabezpečeno. Pan Kanters působil dříve v České republice a může proto přístupy k plánování v obou zemích dobře srovnávat.

Zuzana Ladzianska z ústavu manažmentu STU Bratislava poskytne zajímavý pohled, jak se podpora strategických investic promítla do prostorového plánování na Slovensku.

Lucie Pára, IPR Praha, představí velice ilustrativní publikaci Chudé město pražské, ve které se na veřejné finance a infrastrukturní projekty hlavního města můžeme kriticky podívat v porovnání s vybranými evropskými městy. V navazujícím příspěvku představí její kolegyně Zdeňka Havlová výstupy nejnovější studie, zabývající se prognózou potřeb veřejné vybavenosti v Praze do roku 2050.

Alexandar Petrov, ze sofijské instituce Sofiaplan seznámí posluchače s výzkumným projektem, který má napomoci obcím efektivně vyhodnocovat, které plochy potřebné pro zakládání parků a městské zeleně má město vykupovat.

 

Konference je podpořena grantem ČVUT SVK 41/23/F5.

 

Výstupy konference

Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference (ISSN 2571-4228). Záznam konference bude kdispozici na www.me100.info

 

Organizátor konference

Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

 

Spolupracující univerzity

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Fakulta financí a účetnictví VŠE vPraze

Česká zemědělská univerzita vPraze

International Real Estate Business School, Universität Regensburg

The Bartlett School of Planning, UCL, Londýn

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Partneři

IPR Praha

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace developerů

www.me100.info

me100prague@gmail.com

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.