Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí; foto: Chládek a Tintěra Pardubice

Železniční budova v Brandýse nad Orlicí v novém kabátě!

 

Významné rekonstrukce, za zachování pravého historického nádechu, se dočkala nádražní budova v Brandýse nad Orlicí. Po 150 letech získala novou žlutou fasádu s dekorativními bílými prvky nad barevně výraznými modrými okny. Opravy se dotkly i dlouhodobě nepřístupné čekárny s dřevěným obvodovým pláštěm, pro cestující však zůstává i nadále mimo provoz.

 

Historie železničního nádraží v Brandýse nad Orlicí sahá až do roku 1842. V této době začalo nádraží vznikat jako součást rozsáhlého komplexu Olomoucko-pražské stavby a neslo zkrácený název "Brandeis". Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo roku 1845, kdy nádražím v dopoledních hodinách projel doposud první vlak z Olomouce do Prahy. Budova měla tehdy pouze přízemí a disponovala jednou hlavní a jednou objízdnou kolejí. Patro bylo přistavěno až v roce 1862. V následujících letech, i kvůli zvyšující se frekventovanosti nádraží, prošla budova několika vnitřními i vnějšími stavebními úpravami a rozšiřováním. Svou poslední podobu, kterou veřejnost před rekonstrukcí vídala, nesla budova přes sto padesát let. Renovace tedy byla žádoucí jak z estetického hlediska, tak i kvůli bezpečnostním předpisům. Cílem rekonstrukce nádraží bylo zlepšení prostředí pro cestující s důrazem na estetiku a historický ráz objektu. Zároveň bylo nutné ochránit objekt proti hluku, aby byly splněny podmínky krajské hygienické stanice,vysvětluje Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.

 

Areál železniční stanice je součástí památkové zóny města Brandýs nad Orlicí. Veškeré opravy objektu byly proto prováděny s ohledem na nutnost koordinace s historickými návaznostmi lázeňského města, objasňuje Ing. Martin Dvořák, ředitel divize pozemních staveb ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice, jež rekonstrukci realizovala, a který dále pokračuje: „Stavební záměr se zabýval opravami pláště budovy, bylo třeba dodat a obnovit fasádní omítky. Dále proběhla výměna oplechování na budově a doplnění kamenného soklu. Do renovace jsme zahrnuli i drobné stavební úpravy a výmalby v prostorách kanceláří nájemce, pokladny a čekárny pro cestující.

 

Součástí rekonstrukce byla i výměna všech oken a dveří. Ty byly původně dřevěné, v průběhu let ovšem došlo k jejich náhradě za plastové, což ale neodpovídalo původnímu provedení. „Aby budova získala zpět svůj autentický historický vzhled, byla v projektu navržena opět dřevěná okna. Dodavatel si vybral dřevěná okna a vchodové dveře VEKRA NATURA. Ty poskytují kromě dobrých izolačních vlastností ve srovnání s ostatními materiály také nejširší možnosti výroby atypických tvarů. Díky tomu bylo možné vrátit jim jejich původní výrazné členění a zachovat obloukový tvar. Vchodové dveře pak byly vyrobeny s ozdobnými frézovanými kazetami a příčkami rovněž podle těch původních,“ uvádí Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken, dveří a stínění na klíč. Barevné provedení bylo zvoleno podle originálu v odpovídajícím odstínu světle modrých rámů a bílých okenních a dveřních křídel. Některé prvky pak byly kvůli vyšší ochraně objektu osazeny bezpečnostním kováním a zasklením a některé pak protislunečním zasklením, které pohltí sluneční světlo a teplo a nepustí jej do interiéru. „Společnost VEKRA jsme zvolili, jelikož dokázala zajistit výrobu oken a dveří v požadovaném termínu a dle stanovených parametrů,“ vysvětluje Ing. Martin Dvořák ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

 

Oprav se dočkal i dřevěný prostor bývalé čekárny, pro veřejnost však zůstává i nadále nepřístupný. U čekárny došlo k repasi dřevěného obvodového pláště, jenž ladí se světle modrými rámy nádražní budovy. Zároveň se vybourávaly vnitřní zděné konstrukce skladu a WC včetně statického zajištění. V místech, kde se dříve nacházela dřevěná pokladna, vznikl otevřený prostor s nově provedenou epoxidovou podlahou,uvádí Ing. Martin Dvořák ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

 

Do projektu byla zahrnuta i demolice části přilehlého objektu č. p. 408. Na tomto místě následně vznikla nová zpevněná dlážděná plocha, která napomohla k rozšíření přilehlého úseku. Na základě kamerových zkoušek proběhla oprava a výměna stávajících rozvodů ležaté kanalizace včetně napojení svodů. Nová hromosvodná soustava byla úspěšně integrována do existující střešní infrastruktury a propojena s nedávno dokončenou zemnící soustavou. Změny se promítly i v přidružených čásechí brandýského nádraží. V bytech nádražní budovy byla instalována vzduchotechnika s rekuperačním výměníkem. Ve sklepních prostorech zase proběhlo osekání omítek a prořezání spár stěn a kleneb,informuje Nela Friebová ze Správy železnic.

 

Na závěr rekonstrukce se podél celého objektu vybudoval nový dlážděný chodník, který celému nádraží dodává útulný celistvý vzhled. „Výsledné dílo je velice zdařilé, a to zejména díky přesné realizaci dle schválené projektové dokumentace. Velkou zásluhu na finální podobě nese samozřejmě zhotovitel stavby s letitými odbornými zkušenostmi v oboru, a v neposlední řadě i kvalitní prvky, jež byly na realizaci využity, hodnotí výsledek Nela Friebová ze Správy železnic a dodává: Nádražní budovou v Brandýse nad Orlicí to však zdaleka nekončí. Jen v loňském roce běžely práce na téměř sedmi desítkách nádraží. Věříme, že podařených rekonstrukcí bude v následujících letech i nadále přibývat, stejně jako spokojených cestujících.“

www.vekra.cz

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.